Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Kruisseltlaan 8 De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587NM 8
Publicatiedatum
10-05-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 11 mei 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Kruisseltlaan 8 De Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph006-0301.

Beschrijving

Met het bestemmingsplan wordt het bestemmingsvlak ‘Wonen’ aan de Kruisseltlaan 8 in De Lutte verder van de Kruisseltlaan af gesitueerd. Hierdoor kan aanvrager zijn nieuwe woning op de gewenste locatie bouwen. De bestaande woning met bijgebouw wordt gesloopt. Onderdeel van deze ontwikkeling is de landschappelijke inpassing van het nieuwe erf. 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 11 mei 2023 tot en met woensdag 21 juni 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 10 mei 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen