Maatschappelijke opvang

Dak- en thuislozen

Mensen die (tijdelijk) geen dak boven hun hoofd hebben kunnen terecht bij de maatschappelijke opvang. Bijvoorbeeld bij het Leger des Heils in Enschede. Begeleiders van de opvang zoeken samen met hen naar een oplossing. Zij helpen dak- en thuislozen op weg om weer zelfstandig te leven en wonen. Bijvoorbeeld door hen te leren omgaan met geld of door samen op zoek te gaan naar werk.

Vrouwenopvang

Vrouwen die door mishandeling of bedreiging niet meer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk terecht bij de vrouwenopvang. Kinderen mogen met hun moeder mee. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.