Geestelijke gezondheidszorg

Soms zijn mensen niet goed in staat hun eigen leven te organiseren. Bijvoorbeeld als er veel problemen zijn. Schulden, mishandeling of een verslaving bijvoorbeeld. Maar ook mensen met een depressie of burn-out kunnen moeite hebben zichzelf goed te redden. Het lukt dan bijvoorbeeld niet om het huis schoon te houden, rekeningen op tijd te betalen of goed voor de kinderen te zorgen.

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen zelf hun leven organiseren. Als dat niet lukt kan de gemeente een handje helpen. Dat doet zij niet alleen, maar samen met verschillende zorgorganisaties in Losser. Het kan ook zijn dat u niet om hulp vraagt, terwijl anderen toch vinden dat u dat nodig heeft. Dan krijgt u als het ware verplicht hulp. Deze ‘verplichte’ hulp noemen we bemoeizorg.

Meer informatie

Mediant Geestelijke gezondheidszorg
RIBW (zorg bij een psychische beperking)