Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Deze wet geeft de mogelijkheid voorzieningen in te zetten om die problemen weg te nemen. Bijvoorbeeld aangepast vervoer als u rolstoelgebruiker bent of een douchezitje, als staan te gevaarlijk is.

Woonvoorzieningen

Met woonvoorzieningen worden alle aanpassingen aan het huis bedoeld die u in staat stellen normaal van de woning gebruik te blijven maken. Wel moet het gaan om aanpassingen die ergonomische beperkingen wegnemen, bijvoorbeeld een douchezit, traplift of het verwijderen van drempels.

Vervoersvoorzieningen

Bij vervoersvoorzieningen gaat het om zaken die u in staat stellen deel te nemen aan het normale maatschappelijke verkeer. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van de regiotaxi, een vergoeding voor het gebruik van de taxi of om een aanpassing aan uw auto. Ook een scootmobiel (elektrische rolstoel voor langere afstanden) valt hieronder.

Rolstoelen

Niet alleen de ’gewone’ rolstoel voor buiten, maar ook sport-, kinder- en binnenrolstoelen worden via de Wmo verstrekt. Accessoires en het onderhoud vallen eveneens onder de Wmo.

Meer informatie

Lees het Beleidsplan Wmo gemeente Losser 2015-2018.

Of kijk op www.rechtopwmo.nl of www.meerkosten.nl.


Contact

Wanneer u meer informatie wilt over een wmo-voorziening of ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling WIJZ.

Als u eerst rustig over de vraag wilt nadenken, dan kunt u ook het contactformulier WMO-Jeugd-WI (PDF) downloaden en eventueel samen met iemand invullen.  Deze kunt u vervolgens terug sturen naar wijz@losser.nl of via de post naar:

Gemeente Losser, toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (WIJZ)
Postbus 90
7580 AB  Losser

U kunt ook bellen met het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (WIJZ), elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur, t. 053- 5377400.