Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Redt u het niet meer in huis? Of vereenzaamt u omdat u de deur niet meer uitkomt? De Wmo is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. En de Wmo is ook bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. De hulp die vanuit de Wmo ingezet kan worden, wordt ook wel ondersteuning genoemd.

Om welke hulp en/ of ondersteuning gaat het dan?

  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Individuele ondersteuning
  • Groepsgerichte ondersteuning (dagbesteding)
  • Woonvoorziening (voorbeelden: aanpassing badkamer of traplift)
  • Vervoersvoorziening (voorbeelden: regiotaxi, scootmobiel of driewielfiets)
  • Rolstoelvoorziening (voorbeelden elektrische rolstoel of kinderrolstoel)

Het onderzoek

Een medewerker van het toegangsteam Werk, inkomen, jeugd en zorg (WIJZ) gaat met u en eventueel uw mantelzorgers in gesprek om te onderzoeken welke hulp u nodig heeft. Als u wilt kunt u zich ook laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner van Zorgbelang Overijssel. De cliëntondersteuners zijn onafhankelijk van uw gemeente of zorgverlener. De cliëntondersteuners luisteren, denken met u mee en bieden advies. Ze hebben geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis. Voor meer informatie, kijkt u op Adviespunt Zorgbelang .

Bij het onderzoek wordt gekeken naar uw behoeften en voorkeuren. De gemeente bekijkt eerst wat u zelf nog kan. En of andere mensen uit uw sociale netwerk u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige Zorg, de Participatiewet of de Jeugdwet. Soms is het nodig dat er onafhankelijk medisch advies gevraagd wordt. 

Algemeen gebruikelijke voorzieningen

Een algemene voorziening is er voor iedereen, denkend aan een koffie inloop, een boodschappenservice of een maaltijdvoorziening. Maar bijvoorbeeld ook een rollator of elektrische fiets. Voor voorzieningen/ hulpmiddelen die als algemeen gebruikelijk worden beschouwd, wordt er geen Wmo indicatie afgegeven. Dit zijn voorzieningen waarover u ook zou (kunnen) beschikken als er geen sprake is van een ziekte, handicap of andere beperking.

Wat kost ondersteuning vanuit de Wmo?

Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo is niet gratis. Gemeenten vragen een eigen bijdrage van burgers (vanaf 18 jaar) voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en andere voorzieningen. Het tarief van 19 euro per maand is voor iedereen gelijk. Dus er wordt niet naar inkomen en vermogen gekeken.

Meer informatie

Meer informatie leest u in Beleidsregels Wmo Losser 2021.

Contact

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz). U kunt elke werkdag tussen 09.30 tot 15.30 uur bellen op 053-5377400. Wilt u liever een afspraak maken met een medewerker dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan de medewerker of langskomen in het Lossers Hoes op werkdagen tussen 9.30 en 15.30. Als u zich meldt bij de receptie komt een medewerker van het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) om uw vraag te bespreken. Ook kunt u mailen naar wijz@losser.nl