Klachtenformulier wasservice

Klachtenformulier wasservice

Formulier voor klachten

Wasservice LosserDit formulier gebruikt u om een klachten door te geven over de Wasservice LosserGeslacht : de heer/mevrouw

Voorletters : ……………………………………………………………………………………………

Achternaam : ……………………………………………………………………………………………

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………………..

BSN : …………………………………………………………………………………………..

Adres : …………………………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats : …………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………………….

BSN : …………………………………………………………………………………………….

Mailadres : …………………………………………………………………………………………….Klacht

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Ingevuld op : …………………………………………………………………………………………….Formulier mailen naar: wasservice@losser.nl

Of

Opsturen naar: Gemeente Losser, afdeling WIJZ, Antwoordnummer 431, 7570 VD Losser

U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven tussen 9.30 – 15.30 uur bij het loket van de afdeling WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg) op telefoonnummer 053-5377400.