Ondersteuning bij het huishouden

Veel mensen kunnen zelf, of met hulp van bijvoorbeeld de kinderen of buren, hun huishouden doen. Maar soms is er huishoudelijke hulp nodig. Lukt het u niet om samen met uw omgeving uw huishouden op orde te krijgen dan komt u misschien in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning.

De gemeente Losser vindt dat alle inwoners in staat moeten zijn om noodzakelijke dagelijkse handelingen in huis te verrichten en een ‘gestructureerd’ huishouden te voeren.

Dat houdt in dat de huishouding geen obstakel mag zijn om deel te nemen in de samenleving. Het hoeft niet overal ‘spic en span’ te zijn, maar het huishouden moet wel ‘op orde’ zijn. Het huis is een basis, waar de bewoner mensen moet kunnen ontvangen en van waaruit hij of zij mee kan doen in de samenleving.

Een ‘gestructureerd’ huishouden betekent: een opgeruimde en bruikbare huiskamer, slaapkamer, keuken en douche/toilet. En bewegingsruimte in bijvoorbeeld hal, gang, overloop en trap. Uitgezonderd zijn een logeerkamer, hobbykamer, zolder, kelder, buitenruimten en de verzorging van dieren.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz). U kunt elke werkdag tussen 09.30 tot 15.30 uur bellen op 053-5377400. Wilt u liever een afspraak maken met een medewerker dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan de medewerker of langskomen in het Lossers Hoes op werkdagen tussen 9.30 en 15.30 uur. Als u zich meldt bij de receptie komt een medewerker het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) om uw vraag te bespreken. Ook kunt u mailen naar wijz@losser.nl

Hoe verder?

De medewerker bespreekt samen met u uw situatie en de belemmeringen die u daarbij ervaart. Vervolgens wordt er gekeken naar de best passende oplossing. Het kan zijn dat er (medisch) advies moet worden ingewonnen. Mogelijke oplossingen kunnen zijn:

  • U kunt het zelf regelen of indien er een partner aanwezig is kan hij / zij het regelen.
  • U kunt het zelf (in)kopen
  • U kunt gebruik maken van een algemene voorziening
  • Uw omgeving helpt u
  • U doet een aanvraag voor een maatwerk voorziening.

Als u een indicatie krijgt voor huishoudelijke ondersteuning dan ontvangt u hulp uit de zo genoemde basismodule. In sommige gevallen is er ook mogelijkheid om een aanvullende module voor ondersteuning in te zetten. U kunt kiezen om de huishoudelijke ondersteuning via zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.

Zin in Natura (ZIN)

Bij zorg in natura kunt u kiezen uit één van de gecontracteerde aanbieders. Bij zorg in natura zorgen wij ervoor dat er een hulp bij u thuiskomt. U hoeft dan niets zelf te regelen. De hulp die bij u thuiskomt neemt alleen de taken over die u zelf niet meer kunt uitvoeren.

Persoons gebonden budget (PGB)

U koopt zelf uw zorg in, u ontvangt dan een bedrag waarmee u zelf zorg inkoopt, dit bedrag wordt vooraf vastgesteld. U bepaalt zelf welke zorgverlener de hulp levert en u sluit zelf een contract af met deze zorgverlener.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u uitleg over het verschil tussen deze twee vormen van hulp.

Kosten

Op het moment dat u huishoudelijke ondersteuning krijgt, betaalt u € 19,00 per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Dit tarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt en voert u met minstens 1 andere persoon een huishouden? Dan hoeft u geen bijdrage te betalen.