Ouderenzorg

Seniorenraad

De Stichting Seniorenraad Losser heeft als doel het bepleiten van de belangen -in de ruimste zin van het woord- van alle senioren in de gemeente Losser. De Seniorenraad tracht haar doelstelling te bereiken door het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur van Losser en aan verenigingen, organisaties, instellingen of personen die (mede)belangen behartigen van senioren.

Stichting Fundament

De Stichting Fundamentlosser is voor alle inwoners van de gemeente Losser. Met hun activiteiten, vrijwilligers, medewerkers en voorzieningen zijn ze zichtbaar in de wijken en dorpen.