Vrijwilligers staan voor u klaar

Kan een vrijwilliger iets voor u betekenen? Wilt u als vrijwilliger iets betekenen voor anderen?

Voor informatie over vraag en aanbod van vrijwilligerswerk kunt u terecht bij de Vrijwilligerscentrale Losser. De Vrijwilligerscentrale maakt onderdeel uit van Stichting Fundamentlosser.

Wist u dat er in de gemeente Losser vrijwilligers zijn die dagelijks op pad gaan om mensen uit hun omgeving te ondersteunen? Het ‘Noaberschap’ in Twente werkt nog uitstekend en vrijwilligersorganisaties nemen daarin een belangrijke plaats.

Diverse organisaties werken samen in het ‘Vrijwilligersverband welzijn in de gemeente Losser’ om hun diensten nóg beter op elkaar af te stemmen. Ook de kerken hebben zich aangesloten.

Vrijwilligersverzekering

Informatie over de VNG vrijwilligersverzekering vindt u op de website van de Centraal Beheer.

logo vrijwilligersverband Losser

Hieronder staan de organisaties die samenwerken. Achter elke organisatie staat wat haar vrijwilligers voor u kunnen doen en hoe de contactpersoon te bereiken is.

Bezoekersgroep Verliezen Verwerken RK Kerken Losser

Bezoeken mensen die hun partner hebben verloren.
Losser: mw. S. Punte, tel.: (053) 538 44 88
De Lutte: mw. A. Hollink, tel (0541) 55 22 13

Bezoekersgroep NH Kerk Losser

Bezoeken mensen die daar behoefte aan hebben. Het gaat vooral om geestelijke ondersteuning.
Hr. G. Ekkelboom, tel (053) 538 39 01

Contactgroep Alleenstaanden

Het met elkaar in contact brengen van alleenstaanden door middel van diverse activiteiten voor alle leeftijden.
Mw. A. Droste, tel.: (053) 538 53 02

Humanitas Noordoost Twente

De vrijwilligers van het project "Steun bij verliesverwerking" bezoeken mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor na het verlies van een naaste of na een ander ingrijpend verlies
Coördinator, tel.: 06 30 70 12 89

Parochiële bezoekgroep

Afleggen van bezoeken aan zieken en ouderen, behorend tot de eigen parochie
De Lutte: mw. T. Volker, tel.: (053) 538 24 84
Overdinkel: mw. M. Röring, tel: (053) 538 79 16

Protestantse Diaconie

Bezoeken van mensen, gericht op materiële hulpverlening.
Mw. A. Staas, tel.: (053) 538 63 18

Stichting Fundament, vrijwilligerscentrale Losser

Fundament, Losser is een onderdeel van Stichting Fundament. Bij deze vrijwilligerscentrale kunt u terecht met allerlei vragen op het gebeid van vrijwilligerswerk.

Steunpunt Informele Zorg

De vrijwilligers bieden praktische steun aan de verzorgde, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf krijgt.
Mw. G. van der Velden, t 053 536 94 03
Website www.siztwente.nl

Stichting Mantelzorg Losser “De Globe”

Verbetering van de positie van mantelzorgers. Er worden bijeenkomsten georganiseerd, huisbezoeken afgelegd en waar nodig wordt bemiddeld bij hulp.
Mw. M. Verheyen, t  053 538 17 32

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg: Stichting Leendert Vriel

De vrijwilligers bieden steun door het verlenen van aanvullende zorg op de mantelzorgers bij terminale patiënten in de thuissituatie of in het hospice.
Coördinator, t 0541 51 93 94
Website www.leendertvriel.nl

Unie van Vrijwilligers, afdeling Losser

UVV Losser is na 50 jaar, opgehouden te bestaan.
Website uvv.nl

Ziekenbezoekgroep RK Kerken Losser

Afleggen van bezoeken aan zieken en thuiszittenden die daar behoefte aan hebben en behoren tot een van de beide Losserse parochies.
Voorlopig mw. Elshoff, e-mail: Mathilde-Elshoff@hotmail.com

De Zonnebloem, afdeling de Lutte

Bezoeken van zieken en ouderen, het organiseren van vakanties, boottochten e.d.
Mw. P.J. Boers, t 0541 55 16 92

De Zonnebloem, afdeling Losser

Bezoeken van mensen met lichamelijke beperkingen ten gevolge van ziekte of ouderdom en het voor hen organiseren van bus-en boottochten en ontspanningsbijeenkomsten, waaronder maandelijks terugkerende koffie-en spelletjesochtenden.
Hr. A. Gerritsen t 06 53 28 29 28