Mantelzorgondersteuning

Als u in de thuissituatie zorgt voor zieke en/of gehandicapte familieleden of vrienden, dan bent u voor hen de mantelzorger.

Meestal woont de verzorgde in het eigen huis, maar vaak ook in het huis van de mantelzorger. In deze gevallen is de mantelzorger steeds met de zorg bezig, soms wel tot 24 uur per dag. Deze vorm van zorgverlening is zwaar en vergt veel van de mantelzorger. Deze komt vaak niet toe aan de eigen behoeften en kan emotioneel in de knel komen. Om mantelzorgers in de gemeente Losser te ondersteunen zetten verschillende organisaties zich in.

Stichting Informele Zorg Twente (SIZ)

Stichting Informele Zorg Twente (SIZ) biedt van oudsher ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Zij versterken de rol en positie van kwetsbare mensen door mantelzorgers te ondersteunen en vrijwilligers in te zetten. Daarnaast bieden wij ondersteuning door bijvoorbeeld onze vrijwillige vervoersdiensten of kookclubs voor alleenstaande ouderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden kunt u contact opnemen met Gerda van der Velde, t. 06 13173322 en e. g.vandervelde@siztwente.nl. Zij is op dinsdagen aanwezig in de Muchte, Vlasakker 2 in Losser.

Uitgelicht