Mantelzorgondersteuning

Als u in de thuissituatie zorgt voor zieke en/of gehandicapte familieleden of vrienden, dan bent u voor hen de mantelzorger.

Meestal woont de verzorgde in het eigen huis, maar vaak ook in het huis van de mantelzorger. In deze gevallen is de mantelzorger steeds met de zorg bezig, soms wel tot 24 uur per dag. Deze vorm van zorgverlening is zwaar en vergt veel van de mantelzorger. Deze komt vaak niet toe aan de eigen behoeften en kan emotioneel in de knel komen.

Steunpunt mantelzorg

Om mantelzorgers in de gemeente Losser te ondersteunen zet Steunpunt mantelzorg van Stichting Fundament zich in. 

Steunpunt mantelzorg zet zich in voor mantelzorgers, ze bieden individuele ondersteuning (informatie, advies en luisterend oor), ondersteuning door vrijwilligers, activiteiten voor jonge mantelzorgers, voorlichtingsbijeenkomsten en lotgenoten contact.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neemt u dan contact op met Jeanette Huisman via 06-47504724 of Kevin Prijs via 06-47504717 / jmzlosser@stichtingfundament.nl of kijk op www.stichtingfundament.nl.