Hulp en ondersteuning

Lekker kind zijn. Spelen, leren en goed in je vel zitten. De gemeente Losser wil dat alle kinderen onbezorgd kunnen opgroeien. Daarom heeft zij speciale aandacht voor kinderen bij wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld voor kinderen met een handicap of leerachterstand. Juist voor deze kinderen en hun ouders biedt de gemeente Losser extra hulp en ondersteuning. Heeft u vragen over uw kind? Neem dan contact op met het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz).

Opvoeden en opgroeien

Kinderen opvoeden is een belangrijke, uitdagende taak, die niet altijd makkelijk is. Elke leeftijd kent zijn eigen uitdaging. Van een driftige peuter tot een spijbelende tiener. Naast ouders speelt ook de (basis)school een belangrijke rol in het welbevinden van uw kind. Maakt u zich zorgen over uw kind of heeft u vragen over de opvoeding? Dan kunt u terecht bij toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz). Digitaal een vraag stellen kan ook via www.loes.nl.

Jeugdhulp 

Heeft uw kind extra zorg of ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld doordat uw kind minder goed mee kan komen of zelfs vastloopt door geestelijke of lichamelijke klachten? Neem contact op met het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (WIJZ). Samen met u bekijken we welke hulp het beste bij uw kind past, vanuit de gedachte ‘zo licht en nabij als mogelijk en zo zwaar als nodig’.  Bij de iets zwaardere hulp zijn er twee soorten hulp die u kunt krijgen voor uw kind: Zorg in natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (PGB). Deze hulp is voor kinderen tot 18 jaar. Hieronder leest u wat dit betekent. 

Zorg in natura (ZIN): de gemeente regelt (samen met u) de hulp 

De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgorganisaties die hulp verlenen. U hoeft de zorg voor uw kind zelf niet te regelen. Zorg in natura betekent: 

  • De gemeente regelt de administratie van de zorg en alles daaromheen. Dit betekent niet dat de leiding geheel bij de gemeente ligt. U kunt zelf ook veel doen. U kunt één van de zorgaanbieders van de gemeente uitkiezen en meebeslissen wat goede hulp voor uw kind is. 
  • Er kijkt er altijd een consulent mee. Dat is een medewerker van de gemeente die veel kennis en expertise heeft over jeugdzorg. U kunt altijd met de consulent bespreken welke zorg het beste is voor uw kind.

Het persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdzorg: u regelt zelf de hulp, u krijgt een budget voor zorg

Met een pgb voor jeugdzorg krijgt u zelf een budget om hulp, zorg en ondersteuning voor uw kind te ‘kopen’. Bijvoorbeeld dagbesteding, begeleiding, ondersteuning bij opvoeding en persoonlijke verzorging. Een persoonsgebonden budget betekent:

  • U krijgt een eigen budget waarmee u kunt bepalen wat voor zorg uw zoon/dochter krijgt. Ook bepaalt u van wie hij/zij de hulp krijgt, dat kan een zorgprofessional zijn maar ook een bekende of een familielid. 
  • De gemeente bepaalt of u zo’n budget kunt krijgen. Daar zitten wel bepaalde voorwaarden aan, omdat u veel zelf gaat regelen. 
  • U krijgt veel verantwoordelijkheid, omdat u alles zelf regelt.