Starterslening

Koopt u voor het eerst een woning? Of start u op de woningmarkt door een nieuwe woning te bouwen? En zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een starterslening.  De uitvoering van de Starterslening ligt bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). 

Voorwaarden

  • U moet wonen in een van de 14 gemeenten van de regio Twente (met een economische binding met gemeente Losser of minimaal vijf jaar in de gemeente Losser hebben gewoond);
  • U moet minimaal 18 jaar zijn;
  • U moet voor het eerst een woning kopen;
  • U moet zelf in de woning gaan wonen;
  • de verwervingskosten (koopsom en verbouwkosten) van de woning mag niet hoger zijn dan € 355.000;
  • de starterslening is maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000.

De gemeente toetst of u voor een starterslening in aanmerking komt. Met de toewijzingsbrief van de gemeente en het bijbehorende invulformulier van het SVn kunt u bij het SVn de starterslening aanvragen. Het SVn bekijkt vervolgens of u voldoende kredietwaardig bent om in aanmerking te komen voor een Starterslening. Mocht dit het geval zijn dan krijgt u van het SVn een offerte voor de Starterslening. 

Aanvragen

Door het invullen van het Aanvraagformulier Starterslening verzoekt u de gemeente om uw aanvraag voor een starterslening vooraf te beoordelen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Met de gemeentelijke goedkeuring kunt u een lening aanvragen bij het Svn. 

De Starterslening bestaat uit twee delen:

1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden van de gemeente Losser vindt u in de Verordening Starterslening gemeente Losser. Ter informatie kunt u ook de Folder Startersleningen downloaden.