Lenen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Bent u inwoner van gemeente Losser? Dan kunt u via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) gebruikmaken van de Starterslening. Het SVn verstrekt als een soort bank de leningen. De lening sluit u dus af bij het SVn. Er wordt samengewerkt tussen SVn en de gemeente Losser. De gemeente toetst of u voldoet aan de gemeentelijke eisen. Het SVn kijkt hoe hoog de lening moet zijn en wikkelt het financiële deel af.

Op www.svn.nl/gemeente/Losser ziet u welke leningen op dit moment beschikbaar zijn voor inwoners van de gemeente Losser. Naast Starterslening kent het SVn nog de mogelijkheid voor een Energiebespaarlening en een Stimuleringsregeling.