Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Duurzaam wonen

Duurzaam t(huis) Twente

Gemeente Losser is partner van Stichting Duurzaam (t)huis Twente. Stichting Duurzaam (t)huis Twente is een initiatief van de 14 Twentse gemeenten om de verduurzaming van particuliere woningen in Twente te stimuleren. De stichting wil huiseigenaren in Twente helpen bij hun woonvragen en geven belangeloos duurzaam advies.  Deze woonvragen kunnen betrekking hebben op duurzame aankopen maar kunnen ook gaan over wooncomfort, onderhoud, verbouwing of energiebesparing.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 1 van de 3 wooncoaches.  Dit zijn Willy Nijhuis t. 06 40 869 738, Ton Langedonk t. 06 57 007 884 en Bennie Brueker t. 06 36 111814.  Zij hebben veel kennis en ervaring op diverse gebieden.

Lang zult u wonen

Lang zult u wonen geeft de inwoners tips en adviezen en komt met ideeën, met de bedoeling de inwoners zelf te laten nadenken over hun woonsituatie en deze te verbeteren.

Meer informatie

Informatie over de campagne vindt u op de website www.langzultuwonen.nl. Hier kunt u folders downloaden en kunt u er door een 3D-huis ‘wandelen’. Daarnaast is Lang zult u wonen te volgen op Facebook en staan er filmpjes op YouTube.

Woonwinkel Reimarkt Enschede

De gemeente Losser vindt het niet alleen belangrijk dat u langer thuis kunt blijven wonen. Ook het treffen van energiebesparende maatregelen vinden wij belangrijk. Informatie kunt u vinden op de website van Reimarkt Enschede. Reimarkt Enschede is de winkel voor duurzaam wonen. Zij werken intensief samen met o.a. woningcorporatie Domijn om, naast de particuliere woningen, ook woningen in de huursector te verduurzamen.

Energieloket

Uw huis energiezuiniger maken: ook u kunt nú wat doen. Neem stap voor stap slimme maatregelen waar u direct van profiteert en die zorgen voor een comfortabeler huis en lagere energiekosten. Gratis en onafhankelijk advies daarover vindt u op ons energieloket