Omgevingsvergunning slopen

Wie een bouwwerk wil slopen heeft in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. In veel gevallen kan worden volstaan met het indienen van een sloopmelding.

Bijzonderheden

Wanneer een sloopmelding?

  • Als er asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens werkzaamheden;
  • De hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval 10 m3 of meer is.

Let wel: voor het verwijderen van asbest geldt geen ondergrens in m3.

Wanneer een sloopvergunning?

Als het te slopen gebouw of bouwwerk een rijks- of gemeentelijk monument is of is aangeduid als karakteristiek.

Uw plan voor het slopen wordt getoetst aan de volgende wettelijke kaders:

  • Het bestemmingsplan
  • Het bouwbesluit 2012

Aanvraag

Het indienen van een sloopmelding en/of aanvragen van een omgevingsvergunning dient te gaan via het landelijke Omgevingsloket online.