Omgevingsvergunning plaatsen warmtepomp en/of airco-installatie

Voor 1 april 2021 geldt, op grond van het Bouwbesluit, voor een warmtepomp of airco een dat deze geen geluidhinder mag veroorzaken. Artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Losser stelt dat het verboden is om toestellen in werking te hebben die voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder veroorzaakt. Sprake van geluidhinder is er als de warmtepomp/airco-installatie meer geluid maakt 40 dB(A) op de erfgrens. Het gebruik van een warmtepomp/airco die meer dan 40 dB(A) veroorzaakt op erfgrens is niet toegestaan.

Bijzonderheden

De norm van 40 dB(A) op erfgrens geldt gemeten gedurende 1 minuut:

  1. op 1,5 meter hoogte op de erfgrens die grenst aan verblijfsgebieden, zoals een tuin, dakterras of balkon.
  2. bij een te openen deur of raam van een verblijfsruimte (keuken, woonkamer, slaapkamer e.d.) van de naastgelegen woning, als deze dichterbij ligt dan het punt bedoelt onder 1.

Verder geldt dat:

  • als de installatie een (stille) instelling heeft voor de avond en nacht (van 19.00 tot 07.00 uur) dan mag de installatie overdag (tussen 07.00 en 19.00 uur) 45 dB(A) produceren.
  • rekening moet worden gehouden met zogenoemd tonaal geluid, d.w.z. één toon klinkt er duidelijk hoorbaar bovenuit. Dat is extra hinderlijk. Volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van Rijksoverheid.nl moet bij tonaal geluid een straffactor van 5 dB worden toegepast. Bij tonaal geluid is de norm dus 5 dB strenger: 35 dB(A) op de erfgrens. De meeste warmtepompen/airco’s veroorzaken tonaal geluid. Of er sprake is van tonaal geluid wordt beoordeeld op de locatie waar de norm van toepassing is, dus op de erfgrens op 1,5 meter hoogte dan wel bij de dichtstbij gelegen deur- of raamopening van de naastgelegen woning.

Wij adviseren u om na te gaan of de warmtepomp/airco aan de geluidnorm voldoet, zo nodig door het aanbrengen van een afschermende omkasting. Uw installateur kan u hierbij adviseren. Bij klachten toetsen wij aan deze norm.

Vanaf 1 april 2021 geldt, op grond van het Bouwbesluit, voor een warmtepomp of airco een geluidnorm van 40 dB(A) op de perceelsgrens. Dit geluid wordt gedurende 1 minuut gemeten (er wordt dus niet gecorrigeerd voor bedrijfsduur). Als de installatie een (stille) instelling heeft voor de avond en nacht (van 19.00 tot 07.00 uur) dan mag de installatie overdag 45 dB(A) produceren. Verder moet rekening worden gehouden met een strafcorrectie als sprake is van tonaal geluid.