Omgevingsvergunning

Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u via de vergunningencheck eenvoudig nagaan of uw voorgenomen werkzaamheden wel of niet vergunningplichtig zijn. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen 053-5377444.

Aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl of daar een formulier samenstellen voor indiening per post. Als u uw plannen invult op deze website dan ziet u ook welke gegevens er bij de aanvraag moeten worden ingediend. Mogelijk heeft u ook nog andere vergunningen nodig en kunt u die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.

Kosten

Voor overzicht van de kosten kunt u de legesverordening raadplegen.

Bijzonderheden

Voor deze vergunning is de reguliere procedure van toepassing. Deze duurt in principe 8 weken. Als deze aanvraag wordt gedaan samen met een activiteit waarvoor de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing is, dan is ook voor het onderdeel ‘bouw’ een uitgebreide procedure van toepassing.

Informatie over de wet-en regelgeving vindt u op: