Asbest storten afvalbrengpunt

Asbest is een natuurlijk product dat bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop, hittebestendig en onverwoestbaar. Vanwege deze nuttige eigenschappen is asbest tot in de jaren tachtig toegepast in (bouw)materialen. Vanaf 1 juli 1993 is de toepassing van asbest nagenoeg verboden.

Voorwaarden

Wilt u asbesthoudend of asbestgelijkend afval storten, dan moet het stofdicht, dubbel verpakt  in doorzichtig plastic folie en voorzien van waarschuwingsstickers "Asbest", worden aangeboden op het afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg te Losser. Er mag maximaal 15m2 asbesthoudend materiaal worden aangeboden.

Deze stickers kan men afhalen bij het afvalbrengpunt.

Bijzonderheden

Als particulier mag u tot maximaal 35 m2 geschroefde hechtgebonden asbestplaten of loszittend vloerzeil in eigen beheer verwijderen. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf.

Dit is alleen toegestaan wanneer op het kadastrale perceel niet meer asbesthoudend materiaal aanwezig is.

Ook in geval van het verwijderen van 35m2  of minder geschroefde hechtgebonden asbestplaten of loszittend vloerzeil dient voorafgaand aan het verwijderen een sloopmelding te worden ingediend.

Als sprake is van het slopen van een deel of het gehele bouwwerk (gebouwd vóór 1-1-1994), dan dient de sloopmelding vergezeld te gaan van een asbestinventarisatierapport.