Omgevingsvergunning monumenten

De aanvraag voor een omgevingsvergunning monumenten kunt u indienen op www.omgevingsloket.nl, of u kunt daar een formulier samenstellen voor indiening per post. Als u uw plannen invult op deze website dan ziet u ook welke gegevens er bij de aanvraag moeten worden ingediend. Mogelijk heeft u ook nog andere vergunningen nodig en kunt u die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.

Kosten

Voor een Omgevingsvergunning Monumenten betaalt u € 414,30 bij een beschermd monument. Gaat het om een gemeentelijk monument dan betaalt u € 348.

Aanpak

Voor de omgevingsvergunning monumenten is de reguliere procedure van toepassing wanneer het gaat om gemeentelijke monumenten. Deze duurt in principe 8 weken.
Als deze aanvraag wordt gedaan samen met een activiteit waarvoor de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing is, dan is ook voor het onderdeel ‘monumenten’ een uitgebreide procedure van toepassing.

Voor de omgevingsvergunning monumenten is in ieder geval de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing wanneer het gaat om rijksmonumenten.

Een omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument treedt in werking zes weken na de bekendmaking van de vergunning (= verzending aan de aanvrager)

Meer informatie kunt u vinden op: