Monumentencommissie

De monumentencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over alle zaken die van belang zijn voor monumenten en monumentenbeleid. De commissie geeft adviezen rond verbouwingen en wijzigingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten.

De commissie heeft een belangrijke rol bij het aanwijzen van nieuwe monumenten. Bij deze adviezen spreekt de monumentencommissie zich uitsluitend uit over aspecten die de schoonheid, de wetenschappelijke of cultuurhistorische waarden betreffen.

De vergaderingen van de monumentencommissie zijn openbaar. Er kan in beslotenheid vergaderd worden. Hierover beslist de voorzitter.

De monumentencommissie geeft schriftelijk advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Het adviesorgaan monumentencommissie valt in de praktijk te onderscheiden in de gemeentelijke monumentencommissie en de gecombineerde welstands-monumentencommissie. De gemeentelijke monumentencommissie geeft met name adviezen over de aanwijzing van gemeentelijke monumenten en soms ongevraagde adviezen over de instandhouding van rijks- of gemeentelijke monumenten. De gecombineerde welstands-monumentencommissie adviseert het college desgevraagd over de verlening van monumentenvergunningen voor rijks- en gemeentelijke monumenten.

Meer informatie

Gemeente Losser, Team bedrijfsbureau
t (053) 5377444