Monumentencommissie

De monumentencommissie is een onafhankelijke commissie met lokale deskundigen op het gebied van monumenten. De monumentencommissie adviseert burgemeester en wethouders over:

 • Monumentenbeleid
 • Verbouwingen en wijzigingen van Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
 • Aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten

Aanwijzen gemeentelijk monument

Een gebouw of gebied kan worden aangewezen als gemeentelijk monument. Dit kan worden voorgesteld door:

 • Belanghebbenden, meestal de eigenaar van een gebouw
 • Burgemeester en wethouders
 • Monumentencommissie

Burgemeester en wethouders vragen na een voorstel eerst advies aan de monumentencommissie. De monumentencommissie beoordeelt dan de:

 • Architectuurhistorie
 • Belang voor de beeldkwaliteit 
 • Cultuurhistorische waarde
 • Gaafheid
 • Plaats in de geschiedenis
 • Zeldzaamheid

Burgemeester en wethouders nemen het besluit over de aanwijzing. De eigenaar ontvangt hierover bericht. Iedere belanghebbende kan daarna binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

Meer informatie

Erfgoedverordening gemeente Losser