Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Procesbeschrijving loting

Spelregels loting

d.d. 17 september om 18.30 uur in ’t Lossers hoes te Losser

 

Loting

Aan de loting kan iedereen die geïnteresseerd is in een bepaalde bouwkavel deelnemen.

U hoeft voor de loting niet van tevoren als gegadigde/geïnteresseerde voor bouwkavels te zijn ingeschreven bij de gemeente. De koopsom van de kavel is vastgesteld. De loting is openbaar en wordt verricht door notariskantoor Poppinghaus uit Losser.

Om mee te doen met de loting dient u het inschrijfformulier uiterlijk 17 september 2020 voor 12:00 uur ingeleverd te hebben bij notariskantoor Poppinghaus aan de Langenkamp in Losser.

Procedure

 • Voor de aangegeven datum dient u het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier voor deelname aan de loting ingeleverd te hebben bij Notariskantoor Poppinghaus in Losser.
 • De uiterlijke inleverdatum en -tijd van uw inschrijfformulier: 17 september 2020.voor 12.00 uur. Het inschrijfformulier mag ook gemaild worden naar e.eshuis@poppinghaus.nl.
 • Per huishouden mag slechts één inschrijfformulier voor de loting worden ingediend. Na loting zal dit worden gecontroleerd. Mocht blijken dat er meerdere personen van hetzelfde huishouden zich hebben ingeschreven, dan trekt de gemeente Losser de (eventueel verkregen) opties/reserveringen op de kavel in.
 • De loting start op 17 september om18.30 uur in de Raadzaal van ’t Lossers hoes. In verband met Covid-19 kunt u hier niet fysiek bij aanwezig zijn maar is de loting te volgen via www.losser.nl.
 • De notaris start vervolgens de loting door een nummer te loten/trekken.
 • Van de gegadigde die als eerste wordt uitgeloot/getrokken, wordt de voorkeurs keuze genoteerd . Hiermee verkrijgt hij/zij een eerste optie op de gewenste bouwkavel.
 • Wanneer er meer belangstelling voor één specifieke kavel bestaat, is de trekkingsvolgorde bepalend: "wie het eerst getrokken wordt, zal als eerste optant genoteerd worden. Degene die daarna getrokken is, wordt hierachter geplaatst
 • Indien de kavelvoorkeur niet meer beschikbaar is, wordt de gegadigde als eerste, tweede (etcetera.) reserve achter een ander geplaatst (de trekkingsvolgorde is ook dan bepalend). Heeft deze gegadigde meerdere opties aangegeven en is één van deze bouwkavels nog wel vrij, dan wordt de gegadigde 1x als eerste optant genoteerd op een nog beschikbare kavel en 1x als reservekandidaat op een bouwkavel van 2e of 3e keuze.
 • De gegadigde kan dus 1x een eerste optie op een bouwkavel verkrijgen en 1x als reservekandidaat genoteerd worden.
 • De notaris noteert de keuze en herhaalt bovenstaande handeling totdat de namen van alle gegadigden zijn genoemd.
 • Ruiling van kavels tussen gegadigden die hun keuze kenbaar hebben gemaakt, is niet mogelijk.
 • Indien na de loting een kavel opnieuw beschikbaar komt, worden de gegadigden op de lijst van reservekandidaten op volgorde benaderd.

Na afloop van de lotingsprocedure maakt notariskantoor Poppinghaus een proces verbaal op van de loting.

Op vrijdag 18 september neemt de gemeente contact op met de kandidaten die deelgenomen hebben aan de lotingsprocedure en worden de opties/reserveringen bevestigd. Indien er geen goede verdeling van de gewenste bouwkavels in de bouwstrook gemaakt kan worden houdt de gemeente zich het recht voor om een afspraak in te plannen met de aspirant kopers die zich hiervoor hebben ingeschreven om te kijken of er tot een passende indeling gekomen kan worden.