Levensloopbestendig wonen

Afbeelding 1

Losser stimuleert levensloopbestendig bouwen!


Het college van B&W van de gemeente Losser heeft besloten om bij verkoop van bouwkavels de voorwaarde op te nemen dat de te bouwen woningen levensloopbestendig worden uitgevoerd. Levensloopbestendig betekent dat voldaan moet worden aan de Woonkeur 2015. De Woonkeur 2015 geeft aan dat een woning zo ontworpen wordt, dat een bewoner in zijn woning kan blijven wonen wanneer hij bijvoorbeeld fysieke beperkingen krijgt. Verplicht verhuizen vanwege een beperking wordt daarmee voorkomen.

Concreet betekent dit, dat er op de bouwtekening van de te bouwen woning aangegeven moet worden, dat het mogelijk is een trapliftvoorziening te installeren. De gemeente stelt niet alleen deze voorwaarde bij de verkoop van bouwkavels. Ook wil de gemeente alle burgers die een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning indienen, informeren over de mogelijkheden levensloopbestendig te bouwen.