Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Brief bij infopakket de Saller 2C

Afbeelding 1

 

 

Datum:

Kenmerk:

Onderwerp: informatiepakket

 

Beste belangstellende,

Voor u ligt het informatiepakket voor de verkoop van bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap in het plan de Saller 2C te Losser, 2efase. Wij hebben ons best gedaan om alle voor u benodigde informatie op te nemen in dit informatiepakket, zodat u weloverwogen een kavel kunt kiezen.

Om aspirant kopers maximale keuze vrijheid te geven is er gekozen om in het plangebied de Saller met een aantals vaste kavels te werken en een aantal kavels op basis van “kavelij” aan te bieden. Hierbij mogen kopers zelf de breedte van de kavels bepalen, de diepte van de kavels ligt overigens wel vast. Randvoorwaarde bij deze wijze van uitgifte is dat er verkoopbare kavels overblijven en er een goede verdeling van de bouwkavels in de bouwstrook is te maken. Op de vaste kavels mogen vrijstaande woonhuizen gebouwd worden en in de bouwstroken mogen vrijstaande woonhuizen maar ook blokken van twee gebouwd worden.Voor de prijzen verwijzen wij u naar de bijlage.

Aantrekkelijke verkoopvoorwaarden

Wist u dat u in totaal 6 maanden de tijd hebt voordat u de beslissing moet nemen tot aankoop van de kavel en dat u de kavel pas na 12 maanden af hoeft te nemen? Daarnaast bestaat de mogelijkheid een ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst op te nemen als 6 maanden na het tekenen van de koopovereenkomst uw huidige woning nog niet is verkocht?

De gemeente Losser heeft de verkoopvoorwaarden voor woningbouwkavels gewijzigd. Met deze maatregelen willen we het voor mensen, die overwegen een bouwkavel te kopen, extra aantrekkelijk maken. Zo is een aantal verkoopvoorwaarden voor een bouwkavel versoepeld en zijn de financiële risico’s daardoor voor u beduidend lager. Het is nu dus extra aantrekkelijk om een kavel te kopen en uw droomhuis in de gemeente Losser te realiseren. Meer informatie kunt u vinden op de website www.losser.nl.

Meer weten? Neem dan contact op met Kristel Zissler-Damhuis door te bellen: 06-30028367 of door een e-mail te sturen naar: k.zissler-damhuis@losser.nl

Wij wensen u veel plezier met het doornemen van het informatiepakket.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

 

Tom Nijkamp,
Teamleider afdeling Beheer Fysieke Ruimte

 

Bijlagen:

  • Paspoort bouwkavels
  • Prijslijst
  • Reserveringsregeling en overige verkoopvoorwaarden
  • Aanvullende informatie bouwkavel
  • Werkwijze lotingsprocedure
  • Inschrijvingsformulier