RESERVERINGSREGELING PARTICULIERE BOUWKAVELS 2017 EN OVERIGE VERKOOPVOORWAARDEN

Afbeelding 1


 

RESERVERINGSREGELING PARTICULIERE BOUWKAVELS EN OVERIGE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 1. Kosteloze reservering
  Gedurende de periode van twee maanden na de datum van eerste reservering wordt de bouwkavel kosteloos voor u gereserveerd. Na afloop van deze termijn kunt u de reservering verlengen met vier maanden (in totaal dus maximaal zes maanden reservering). Voor de verlenging van de reservering dient u een reserveringsverklaring te ondertekenen.
   
 2. Reserveringsvergoeding
  Na ontvangst van de door u ondertekende verklaring reserveren wij de kavel voor u voor een periode van vier maanden. Voor deze verlengde reservering bent u een vergoeding verschuldigd van een rentepercentage van de koopsom (op jaarbasis). Dit rentepercentage wordt bepaald op basis van het rentepercentage voor de 25-jarige vaste geldlening bij de bank Nederlandse gemeente. U bent deze vergoeding echter alleen verschuldigd indien u de reservering beëindigd (en dus niet overgaat tot aankoop van de kavel). Daarnaast wordt deze vergoeding louter berekend over het aantal dagen dat wij de kavel voor u hebben gereserveerd.
   
 3. Vergoedingsplicht
  De reserveringsvergoeding bent u verschuldigd indien u niet binnen de reserveringsperiode ( = binnen maximaal zes maanden na aanbieding kavel) overgaat tot aankoop van de voor u gereserveerde bouwkavel.Het verschuldigde bedrag aan reserveringsvergoeding wordt  berekend aan de hand van het aantal dagen dat wij de kavel - tegen betaling - voor u hebben gereserveerd, zie ook hiervoor onder 2. Voor de berekening van de reserveringsvergoeding gaan wij uit van de koopsom van de bouwkavel inclusief btw.
   
 4. Ondertekenen koopakte
  Na het doorlopen van de reserveringsperiode dient u de koopovereenkomst te ondertekenen. U heeft echter nog zes maanden de tijd voordat u de kavel af hoeft te nemen.
   
 5. Mogelijkheid opnemen ontbindende voorwaarde verkoop eigen woning in het koopcontract
  De gemeente Losser biedt kopers die in het bezit zijn van een eigen woning de mogelijkheid om in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde verkoop eigen woning op te nemen.

  Als u binnen 6 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst uw huidige woning nog niet verkocht heeft dan kunt u tegen een vergoeding van € 2% van de koopsom inclusief btw. alsnog van de koop van de kavel afzien.

reserveringsregeling