De Saller

De Saller

Naar verwachting start de gemeente Losser in mei 2019 met de verkoop van bouwkavels in De Saller, fase 2C. Er worden kavels aangeboden waarbij de oppervlakte van de kavel vastligt. Daarnaast bieden wij in het plan De Saller, fase 2C bouwstroken aan waarbinnen u zelf de grootte van uw kavel kunt bepalen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat er een verkoopbare kavel overblijft.

Prijs

De basisprijs is € 268,-- per m² exclusief BTW.
Deze basisprijs is op kavelniveau gecorrigeerd op basis van de ligging, vorm, omvang en courantheid van de kavel. De gemiddelde m² prijs kan dus hoger of lager zijn.

Bent u geïnteresseerd in een kavel in De Saller, fase 2C?  Schrijf u dan vrijblijvend in. U wordt dan per e-mail op de hoogte gehouden over de start van de verkoop van deze bouwkavels.

De verkavelingsschets wordt z.s.m. toegevoegd.