Inschrijven voor een bouwkavel

Bent u op zoek naar een bouwlocatie om uw droomhuis te bouwen? De gemeente Losser biedt nog op enkele locaties in de gemeente bouwkavels te koop aan.
Op deze bouwkavels kunt u binnen de geldende randvoorwaarden uw eigen woning realiseren. U hoeft hiervoor niet ingeschreven te staan bij de gemeente. 
Voor de aankoop van deze bouwkavels is geen sociale- of economische binding met de gemeente Losser vereist.

U kunt zich gratis inschrijven als kavelzoekende.  Mail uw Naam, emailadres, gewenste kerkdorp en aantal m2 bouwgrond naar p.punte@losser.nl. Als er bouwkavels worden uitgegeven krijgt u hiervan per mail bericht.

Wilt u meer informatie over het kopen van bouwgrond of een optie nemen op een bouwkavel? Maak dan een afspraak via m.rosier@losser.nl

Reserveringsregeling voor particuliere bouwkavels

Kosteloze reservering

U kunt de kavel de eerste twee maanden reserveren zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Na deze termijn kunt u de reservering verlengen met nog eens vier maanden. Voor deze verlenging van de reservering moet u reserveringsverklaring ondertekenen. In totaal kan een bouwkavel dus maximaal zes maanden voor u gereserveerd worden.

Reserveringsvergoeding

Nadat wij de ondertekende reserveringsverklaring hebben ontvangen, reserveren wij de kavel voor u voor een periode van vier maanden. Voor deze verlengde reservering bent u een vergoeding verschuldigd  van een rentepercentage van de koopsom (op jaarbasis). Dit rentepercentage wordt bepaald op basis van het rentepercentage voor een 25-jarige vaste geldlening bij de bank Nederlandse gemeente. U moet deze vergoeding alleen betalen als u de bouwkavel niet koopt en de reservering dus wordt beëindigd. De reserveringsvergoeding wordt berekend over het aantal dagen dat wij de kavel voor u hebben gereserveerd. 

Vergoedingsplicht

De reserveringsvergoeding moet u betalen als u niet binnen de reserveringsperiode  (= binnen maximaal zes maanden na aanbieding kavel) overgaat tot aankoop van de voor u gereserveerde bouwkavel. Het verschuldigde bedrag aan reserveringsvergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal dagen dat wij de kavel - tegen betaling - voor u hebben gereserveerd.  Voor de berekening van de reserveringsvergoeding gaan wij uit van de koopsom van de bouwkavel inclusief btw.

Overige verkoopvoorwaarden

Ondertekenen koopakte

Na het doorlopen van de reserveringsperiode moet de koopovereenkomst ondertekend worden. U heeft echter nog zes maanden de tijd voordat u de kavel af hoeft te nemen.

Mogelijkheid opnemen ontbindende voorwaarde verkoop eigen woning in het koopcontract

De gemeente Losser biedt kopers die in het bezit zijn van een eigen woning de mogelijkheid om in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde verkoop eigen woning op te nemen. Als u binnen zes maanden na ondertekening van de koopovereenkomst uw huidige woning niet heeft verkocht dan kunt u tegen een vergoeding van 2% van de koopsom inclusief btw alsnog van de koop van de kavel afzien.