Welstandsnota

Welstandsoordelen zijn alleen gebaseerd op criteria genoemd in de Welstandsnota. Conform de Woningwet is deze Welstandsnota vastgesteld door de gemeenteraad.

Bekijk hier de Welstandsnota.