Plannen voor bouwen of verbouwen

Hebt u bouw- of verbouwingsplannen? En u vraagt zich af of u een vergunning nodig hebt? Neem altijd even contact op met de gemeente, t (053) 537 7444. Dan komt u achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan. Wij zijn u graag van dienst.

In veel gevallen hebt u geen vergunning meer nodig, maar dat is lang niet altijd zo. Laat de gemeente daarom vooraf checken of u vergunningsvrij mag (ver)bouwen.

Op die manier voorkomt u dat:

  • u iets heeft gebouwd waarvan later blijkt dat het niet gebouwd had mogen worden of dat het anders gebouwd had moeten worden;
  • u wel een vergunningsprocedure had moeten volgen.

Als u uw bouwplan vooraf door ons heeft laten checken, krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging dat u, indien van toepassing, vergunningsvrij mag bouwen.

Wilt u meer weten over de nu geldende regels voor bouwen en verbouwen? Ga naar: