Kadastrale informatie

Kadastrale informatie omvat inlichtingen per kadastraal nummer of adres over zakelijk recht (wie is eigenaar en/of gebruiker van grond met of zonder opstallen) en eventueel kaartinformatie (oppervlaktematen).

Tevens zijn kaarten verkrijgbaar op een vooraf ingestelde kaartschaal.

Deze gegevens kunt u bij de gemeente tegen legeskosten verkrijgen. Wilt u weten waar precies de erfafscheiding ligt?
Neem dan contact op met het kadaster, Koggelaan 59, 8017 Jn te Zwolle, t (088) 183 22 00.

Aan landmeetkundige werkzaamheden door het kadaster zijn kosten verbonden.
 

Meer informatie

Neem contact op met de gemeente t (053) 5377444) of kijk op  www.kadaster.nl