Kadastrale informatie

Kadastrale informatie omvat inlichtingen per kadastraal nummer of adres over zakelijk recht (wie is eigenaar en/of gebruiker van grond met of zonder opstallen) en eventueel kaartinformatie (oppervlaktematen).

Tevens zijn kaarten verkrijgbaar op een vooraf ingestelde kaartschaal.

Deze gegevens kunt u bij de gemeente tegen legeskosten verkrijgen. Wilt u weten waar precies de erfafscheiding ligt?
Neem dan contact op met het Kadaster, de Hanzelaan 310, postbus 7005, 8007 HA  te Zwolle, t (038) 469 58 11.

Aan landmeetkundige werkzaamheden door het Kadaster zijn kosten verbonden.
 

Meer informatie

Neem contact op met de gemeente (053 - 5377444) of kijk op  www.kadaster.nl

Uitgelicht