Gemeentelijk toezicht

De buitendienstinspecteurs van het Team Handhaving controleren of de voorwaarden die in een bouwvergunning staan, worden opgevolgd. Deze voorwaarden hebben niet alleen betrekking op de technische bouwaspecten, maar ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen.

Naast het uitvoeren van controles houden de inspecteurs ook toezicht tijdens de (ver)bouw. U dient hen op de hoogte te brengen wanneer u start met de (ver)bouwwerkzaamheden, wanneer de eerste paal wordt geslagen of wanneer wapening moet worden gekeurd. Geeft u deze zaken minimaal 1 werkdag van te voren door.

Het kan ook zijn dat er tijdens de bouw onvoorziene zaken naar voren komen. Dit kan bijvoorbeeld een (constructieve) afwijking zijn. Meld dit dan zo snel mogelijk bij het Team Handhaving. Als u de voorwaarden uit de bouwvergunning niet naleeft, kan de buitendienstinspecteur het werk stilleggen. Als u klaar bent met de (ver)bouwwerkzaamheden, dient u dit binnen 1 week na beëindiging van de werkzaamheden door te geven.

Als bij een onderzoek van het Team Handhaving wordt geconstateerd dat er 1 of meerdere bouwwerken zonder vergunning zijn gebouwd, dan wordt uitgezocht of hiervoor alsnog een vergunning kan worden afgegeven. Als de vergunning kan worden verleend, dan wordt de overtreder gevraagd alsnog een vergunning aan te vragen. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de overtreder gevraagd het bouwwerk te (laten) verwijderen. Als aan één van de genoemde verzoeken niet wordt voldaan, wordt een bestuursrechtelijke procedure opgestart om de overtreding te beëindigen.

Tips

Loopt u tijdens het (ver)bouwen tegen zaken aan die u niet had (kunnen) voorzien? Dan doet u er verstandig aan om te overleggen met het Team Handhaving.

Meer informatie

Gemeente Losser
Team Plannen, vergunnen en handhaven (PVH)
t. (053) 5377444

Voorwaarden

Let op: voor het plaatsen van bouwmaterialen en containers op grond van de gemeente, heeft u schriftelijke toestemming van de gemeente nodig. Samen met het Team Handhaving wordt gekeken waar dit eventueel mogelijk is.