Digitale bestemmingsplannen

Voor het gehele grondgebied van Losser worden bestemmingsplannen gemaakt op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Een bestemmingsplan is een belangrijk plan waar u mee te maken krijgt als u:

  • een stuk grond wil bebouwen of gebruiken;
  • een bestaand pand wil verbouwen;
  • het gebruik van het pand wil wijzigen.

Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. In het plan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden e.d. zijn toegestaan. Maar ook of uw woning mag worden uitgebreid. En of er op uw erf een berging mag worden gebouwd en zo ja, tot welke oppervlakte en hoogte.

Waar kunt u een bestemmingsplan inzien?

Alle bestemmingsplannen kunt u inzien in het gemeentehuis. Voor informatie kunt u contact opnemen met team Plannen, vergunnen en handhaven.

Bestemmingsplannen digitaal inzien

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.