Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken

Ook voor tijdelijke bouwwerken (zoals bij evenementen) is de brandveiligheid van groot belang. De brandweer geeft hierover advies en voorschriften aan betrokkenen en controleert op de naleving ervan. De brandweer is gerechtigd de activiteiten te staken als niet wordt voldaan aan de gestelde eisen.

Als u een evenement of activiteit wilt organiseren, moet u een aanvraag indienen voor een tijdelijke vergunning. 

Meer informatie

Gemeente Losser
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Losser
Postadres: Postbus 90, 7580 AB Losser
Team Plannen, vergunnen en handhaven (PHV)
Telefoon: (053) 5377444
E-mail: gemeente@losser.nl