Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Beleidsregels Planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Losser

Met ingang van 20 april 2018 zijn de "Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Losser in werking getreden.

Deze beleidsregels geven weer wanneer medewerking wordt verleend aan (bouw) verzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan.