Beleidsregels Planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Losser

Met ingang van 20 april 2018 zijn de "Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Losser in werking getreden.

Deze beleidsregels geven weer wanneer medewerking wordt verleend aan (bouw) verzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan.