Ondersteuning werkzoekenden

Werk draagt bij aan de zelfredzaamheid van inwoners. Het biedt mensen bestaanszekerheid, draagt bij aan de eigenwaarde en vermindert economische afhankelijkheid. Iedereen die een uitkering in Losser aanvraagt wordt daarom allereerst gewezen op de mogelijkheden van werk. Als betaald werk niet direct haalbaar is, zijn er diverse mogelijkheden om werkervaring op te doen of op een andere manier actief mee te doen aan de maatschappij.

Om de uitstroom naar werk verder te verhogen worden er, naast de begeleiding die er nu al is, extra acties ingezet.

Extra acties

De gemeente wil de uitstroom naar werk verder verhogen door:

  • bemiddeling naar banen in Duitsland in samenwerking met het Werkplein Twente;
  • een intensievere samenwerking met Timing uitzendbureau;
  • extra inzet op de benadering van werkgevers;
  • inzet van 2 consulenten voor de groep mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt;
  • gerichte inzet op bestrijding van misbruik en fraude;
  • meer aandacht voor laaggeletterheid.