Individuele studietoeslag

Volg je een opleiding, ben je 18 jaar of ouder en door een structurele medische beperking niet in staat om tijdens de studie inkomsten te verwerven? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente Losser.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de studietoeslag als je op datum aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • Je hebt geen in aanmerking te nemen vermogen (als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet) en
  • je bent de persoon van wie is vastgesteld dat hij/zij door een structurele medische beperking tijdens de studie geen inkomsten kan verwerven.  

Hoogte individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag bedraagt € 300,- per maand en eindigt aan het eind van het school-/studiejaar op 1 augustus. Studeer je het nieuwe schooljaar verder en blijf je aan de voorwaarden voldoen, dan wordt de studietoeslag automatisch verlengd.

Aanvraag

Denk je dat je in aanmerking komt voor de studietoeslag en wil je meer weten? Neem dan contact op met één van de medewerkers van het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) op werkdagen van 9.30 – 15.30 uur via 053-5377400.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier individuele studietoeslag is hier te downloaden.

Het ingevulde en ondertekende formulier kun je, voorzien van (kopieën van) bewijsstukken opsturen naar:
Gemeente Losser
Postbus 90, 7580 AB Losser
t.a.v. Team Werk en inkomen

Je mag het ingevulde aanvraagformulier en de bewijsstukken ook scannen en mailen naar: wijz@losser.nl

Vragen?

Heb je nog vragen over de individuele studietoeslag dan kun je ons bereiken via email: wijz@losser.nl.
Ook zijn wij iedere werkdag telefonisch te bereiken tussen 9.30 – 15.30 uur via telefoonnummer 053-5377400.