Individuele studietoeslag

Volg je een opleiding, ben je 18 jaar of ouder en door een beperking niet in staat om het minimumloon te verdienen? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente Losser.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de studietoeslag als je op datum aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • Je hebt geen in aanmerking te nemen vermogen (als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet) en
  • Je bent de persoon van wie is vastgesteld dat hij/zij door een beperking niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebt.

Hoogte individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag bedraagt € 100,- per maand en kan eenmaal in de zes maanden worden toegekend.

Aanvraag

Denk je dat je in aanmerking komt voor de studietoeslag en wil je meer weten? Neem dan contact op met de afdeling WIJZ op werkdagen van 9.30 – 15.30 uur via 053-5377400.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier individuele studietoeslag is hier te downloaden.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u, voorzien van (kopieën van) bewijsstukken opsturen naar:

Gemeente Losser
Postbus 90, 7580 AB Losser
t.a.v. afdeling WIJZ

U mag het ingevulde aanvraagformulier en de bewijsstukken ook scannen en mailen naar: wijz@losser.nl

Vragen?

Heeft u nog vragen over de individuele studietoeslag dan kunt u ons bereiken via e-mail: wijz@losser.nl.

Ook zijn wij iedere werkdag telefonisch te bereiken tussen 9.30 – 15.30 uur via telefoonnummer 053-5377400.

U kunt afdeling WIJZ ook bezoeken op werkdagen tussen 9.30 – 15.30 uur in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser.