FC Noaber Losser

FC Noaber Losser is een  initiatief dat goed aansluit bij de verantwoordelijkheid van de gemeente Losser om iedere inwoner van Losser met een bijstandsuitkering mogelijkheden te bieden om maatschappelijk actief te zijn. FC Noaber Losser is een initiatief van een aantal Losserse (sport)verenigingen en culturele instellingen: Stichting MAN, AV Iphitos, IJsclub Losser, KVV Losser, AJC 96, openluchttheater Brilmansdennen, stichting Erve Kraesgenberg, SC Overdinkel, Zwemclub Losser, LTC Losser en SV De Lutte. Daarnaast is ook de gemeente Losser bij dit initiatief betrokken. FC Noaber Losser wordt vormgegeven naar een voorbeeld vanuit de gemeente Oldenzaal, daar draait FC Noaber al een aantal jaren succesvol in het ondersteunen van sportverenigingen.

Binnen de accommodaties  van de verschillende deelnemers is er altijd behoefte aan hulp en ondersteuning.  Het is helaas ook steeds moeilijker om daarvoor voldoende vrijwilligers te vinden. Op dat punt hebben de verenigingen en instellingen nu de handen ineen geslagen en samen FC Noaber Losser opgericht: onder leiding van een zogenaamde  participatie- en beweegcoach wordt door een team van een tiental personen allerlei hand- en spandiensten verricht. Als participatie- en beweegcoach zijn Johan Roetenberg en Ron Naafs aangesteld.

Gezonde leefstijl

Naast ondersteuning voor de aangesloten verenigingen en instellingen biedt FC Noaber Losser aan de deelnemers ook 1 ochtend of middag per week,  een sport- en beweegprogramma aan. Onder leiding van Ron Naafs is er naast sport en beweging ook aandacht voor een gezonde actieve leefstijl.