Bijstand voor ondernemers

ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert twee financiële regelingen uit voor ondernemers in opdracht van de gemeente Losser:

1. Bbz

Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Deze wettelijke regeling biedt financiële ondersteuning aan

  • Ondernemers
  • Oudere ondernemers
  • Beëindigende ondernemers
  • Starters

Zijn de inkomsten uit uw bedrijf tijdelijk niet meer voldoende om  de noodzakelijke kosten te betalen? Heeft u betalingsproblemen of moet u noodzakelijke investeringen doen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een Bbz krediet en/of inkomensaanvulling. Ook voor oudere ondernemers, ondernemers die gaan stoppen met het bedrijf en starters kent het Bbz mogelijkheden.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek, kunt u contact opnemen met ROZ (074 241 5100). Meer informatie vindt u ook op www.rozgroep.nl/bbz-uigelegd.

2. IOAZ

IOAZ staat voor Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen. Dit is een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm, die ingaat wanneer u het bedrijf stopt tot het moment dat u, inmiddels ex-ondernemer, recht heeft op AOW. U komt mogelijk in aanmerking wanneer u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf haalt om van te leven, 55 jaar of ouder bent, gaat stoppen met het bedrijf en de afgelopen 10 jaar onafgebroken heeft gewerkt, waarvan minimaal de laatste 3 jaar als zelfstandige.

LET OP! Wanneer u gebruik wilt maken van de IOAZ-regeling, moet u dit aanvragen vóór de beëindiging van het bedrijf en vervolgens moet het bedrijf beëindigd worden binnen maximaal 1,5 jaar na toekenning van de IOAZ.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek, kunt u contact opnemen met ROZ (074 241 5100). Meer informatie vindt u ook op www.rozgroep.nl/ioaz