Bijstand

Als u geen inkomen meer heeft en geen werk kunt vinden, dan heeft u misschien een uitkering nodig.
Als u geen recht heeft op een andere uitkering (bijvoorbeeld WIA, WAJONG, studiefinanciering) , dan kunt u misschien  een bijstandsuitkering krijgen.
We zullen dan samen met u eerst gaan kijken of er werk voor u is. Het vinden en hebben van werk is belangrijker dan een uitkering. Bij het zoeken naar werk wordt dan ook niet gekeken naar uw vooropleiding, ambitie en dergelijke. Dat betekent dat bijna alle soorten werk voor u een optie is.

Als er geen werk voor u is, zal de uitkeringsaanvraag in behandeling worden genomen. Er wordt dan door ons een onderzoek gedaan om vast te stellen of u recht heeft op een uitkering. U krijgt dan ook een consulent.  Dit is uw contactpersoon bij wie u terecht kunt met al uw vragen over de uitkering en de toepassing van de wet- en regelgeving. 
Bekijk ook de informatie op Extra informatie over bijstand.

Bijstandsuitkering aanvragen

Vraag de bijstandsuitkering digitaal aan via www.werk.nl. U moet daarvoor inloggen met uw DigiD-code en een aanvraagformulier voor een bijstandsuitkering invullen.
Als u nog niet ingeschreven bent als werkzoekende bij het UWV moet u zich eerst via dezelfde site daarvoor inschrijven.
Nadat u het digitale aanvraagformulier aan de gemeente Losser heeft verzonden, nemen wij binnen 1 week contact met u op. Hebben wij na 1 week nog geen contact met u opgenomen, bel ons dan op werkdagen tussen 9.30 en 15.30 uur op 053 537 74 00. Dan nodigen we u uit voor een intakegesprek.
Let op: jongeren van 18 tot 27 jaar kunnen vanwege een verplichte zoekperiode geen digitale uitkeringsaanvraag doen via werk.nl. Zij kunnen direct contact opnemen met het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz), via wijz@losser.nl of 053 537 74 00.

Kostendelersnorm

Bij een bijstandsuitkering wordt rekening gehouden met de kostendelersnorm. Hiermee bedoelen wedit: Wanneer meerdere mensen van 21 jaar en ouder een woning delen, kunnen de kosten van deze woning worden gedeeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als u met uw kind(eren), kleinkind(eren), (schoon)ouders, broer, zwager, (schoon)zus een woning deelt. Per persoon zijn de kosten dan lager. 
Daarom wordt een bijstandsuitkering hierop aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar en ouder in één huis wonen, hoe lager de kosten per persoon, hoe lager de uitkering. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:
•    Inwonenden jonger dan 21 jaar.
•    Inwonenden van 21 jaar en ouder die studeren.
•    Inwonenden van 21 jaar en ouder die een commerciële overeenkomst hebben met de verhuurder.
De hoogte van uw uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van medebewoners.

Voorschot op bijstandsuitkering

Wij hebben 8 weken de tijd om over uw aanvraag van een uitkering te beslissen. Dit is een lange periode, vooral als u toch al weinig tot geen inkomsten heeft. 4 weken na uw aanvraag heeft u dan ook recht op een voorschot.
Met het voorschot overbrugt u de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit over uw uitkering. Het voorschot bedraagt 90% van de voor u geldende bijstandsnorm (minus eigen inkomsten). Het voorschot is een lening, waarover u geen rente verschuldigd bent. Wij verrekenen het voorschot met de eerste betaling van uw bijstandsuitkering. Als u geen bijstnduitkering krijgt, dan betaalt u het voorschot terug.
Wij hoeven geen voorschot te verlenen als: 
•    u de door ons gevraagde gegevens of bewijsstukken niet, niet op tijd of onvolledig hebt ingeleverd. 
•    u op een andere wijze onvoldoende medewerking verleent.
•    op het moment van aanvraag duidelijk is dat u geen recht op bijstand heeft.

Meer informatie

Lees meer informatie in de folder Rechten en Plichten of lees de extra informatie over bijstand.

Vragen

Als u vragen heeft dan kunt u ons bereiken via:

  • Email: wijz@losser.nl
  • Telefonisch op 053-537 74 00 (tussen 9:30 - 15:30 uur)

U kunt toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) ook bezoeken op werkdagen tussen 9.30 – 15.30 uur in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser.