Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Woonkostentoeslag

De woonkostentoeslag  is een bedrag, speciaal bedoeld om de hoge kosten van uw huur- of koopwoning te betalen als uw inkomen door omstandigheden plotseling is gedaald. De woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en kan verstrekt worden aan:

  • Huurders die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag.
  • Eigenaren/bewoners met een minimaal inkomen.

De berekeningssystematiek voor de woonkostentoeslag is dezelfde als voor de huurtoeslag. Grofweg werkt de regeling als volgt. Er wordt uitgegaan van een normbedrag dat mensen aan woonlasten kunnen besteden. Dit normbedrag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de gezinssituatie. Wanneer het bedrag dat aan huur betaald moet worden hoger is dan het normbedrag voor mensen met een bepaald inkomen, dan bestaat er mogelijk recht op woonkostentoeslag. Niet alleen uitkeringsgerechtigden maar alle mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor de woonkostentoeslag.

De woonkostentoeslag is een laatste vangnet voor mensen die geen beroep kunnen doen op een andere regeling. Voor vergoeding in het kader van de woonkostentoeslag is het bedrag dat aan huur betaald moet worden aan een maximum gebonden. In bijzondere gevallen kan er ook bij te hoge woonlasten (die boven het maximale huurbedrag liggen) woonkostentoeslag worden verstrekt.
Er wordt dan als eis gesteld dat u op zoek gaat naar een goedkopere huur- of koopwoning.

Meer informatie

Voor meer informatie of voor het doen van een aanvraag woonkostentoeslag kunt u ons bereiken via email wijz@losser.nl. Ook zijn de medewerkers van WIJZ op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 9.30 – 15.30 uur via telefoonnummer 053 5377400.

U kunt  WIJZ ook bezoeken op werkdagen tussen 9.30 – 15.30 uur in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser.

Gemeente Losser
Postadres: Postbus 90, 7580 AB Losser
Werk, inkomen, jeugd, zorg (WIJZ
t: 053-5377400 (op werkdagen tussen 9.30 - 15.30 uur)
e: wijz@losser.nl