Schuldhulpverlening

Heeft u financiële problemen, heeft u moeite de huur en de energierekening iedere maand op tijd te betalen? Kortom: komt u niet uit met uw inkomen? Of heeft uw moeite om uw financiële administratie op orde te houden?

Dan kunt u hiervoor op verschillende manieren hulp vragen.

Afdeling WIJZ

U kunt contact opnemen met de afdeling WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg) van de gemeente Losser. Dit kan elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer 053 5377400 of via mail wijz@losser.nl. Medewerkers van de afdeling WIJZ zijn elke werkdag ook aanwezig in ’t Lossers hoes aan het Raadhuisplein 1. 

Samen met u wordt bekeken op welke manier u het best geholpen kan worden.

Formulieren Informatie Team Losser

Ook bij het Formulieren Informatie Team kunt u terecht met vragen over financiën of administratieve zaken, om zo schulden te voorkomen. Tijdens de spreekuren kan ook hulp gegeven worden bij het invullen van formulieren. De mensen die u helpen, gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

U kunt bij het Formulieren Informatie Team terecht voor:

  • Het op orde brengen van uw administratie
  • Helpen met het lezen van uw post
  • Ondersteuning bij het invullen van uw formulieren
  • Hulp bij vragen over uw financiën

Spreekuren

Losser (’t Lossers hoes):                  dinsdag van 13.00 – 15.00 uur
t 053 5369400

Overdinkel (Kulturhus Trefhuus):    woensdag van 10.00 – 11.00 uur
t 053 5361850

Stadsbank Oost Nederland

Naast de afdeling WIJZ en/of het Formulieren Informatie Team Losser, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de Stadsbank Oost Nederland (kantoor Enschede). De Stadsbank verzorgt voor de gemeente Losser de schuldhulpverlening bij het oplossen van problematische schulden.

Het kan zijn dat er voor u een schuldregeling opgesteld wordt. De schuldhulpverlener bekijkt hoeveel ruimte u in uw budget heeft om af te lossen en doet dan een voorstel aan de schuldeisers om die ruimte drie jaar lang te gebruiken om de schulden af te lossen. Voor de schuld die na die drie jaar nog rest wordt kwijtschelding gevraagd.

Advies en budgetbegeleiding

Vaak is er nog geen sprake van een (ernstige) schuld maar wordt het toch steeds moeilijker de touwtjes aan elkaar te knopen. Dan kunt u ook bij de Stadsbank Oost Nederland terecht voor advies en budgetbegeleiding.

Samen met u stelt de medewerker een maandbegroting op, uitgaande van uw inkomen en krijgt u tips en suggesties over sparen en reserveren en eventueel over besparingsmogelijkheden.
 
Lukt het niet om tot een schuldregeling te komen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De schuldhulpverlener verzorgt de verklaring die hiervoor noodzakelijk is.

Perspectief

Een schuldregeling vraagt nogal wat van iemand. Drie jaar lang resteert een besteedbaar inkomen rond het bijstandsniveau. Maar steeds is er het perspectief om na afloop van die periode weer met een schone lei te kunnen beginnen!

Een schuldhulpverlening behoort alleen tot de mogelijkheden als de schulden te goeder trouw zijn gemaakt. Mensen die bewust schulden maken met de gedachte dat ze daarna wel gesaneerd zullen worden kunnen geen aanspraak op een schuldregeling maken.
In verband met het uitgangspunt dat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het ontstaan van schulden en voor het oplossen ervan, gelden bepaalde regels wanneer iemand wel of niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening en of iemand gedeeltelijk moet meebetalen aan zijn traject.

Contactinformatie

Stadsbank Oost Nederland (vestiging Enschede)
Spelbergweg 35 - 37
7512 DX  Enschede
telefoon: 088-7663666
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u bij het Nibud.

Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)

Bent u ondernemer/zelfstandige en wilt u informatie over schuldhulpverlening voor ondernemers, kijk dan op deze pagina.

Vragen?

Heeft u vragen aan team Werk en Inkomen van de afdeling WIJZ, dan kunt u hen bereiken via email wijz@losser.nl. Ook zijn zij op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 9.30 - 15.30 uur via telefoonnummer 053 5377400. Daarnaast kunt u elke werkdag in 't Lossers hoes terecht tussen 9.30 – 15.30 uur, Raadhuisplein 1, Losser. 

Bent u ondernemer en wilt u informatie over schuldhulpverlening voor ondernemers, kijk dan op deze pagina.