Schuldhulpverlening

Heeft u financiële problemen, heeft u moeite de huur en de energierekening iedere maand op tijd te betalen, kortom: komt u niet uit met uw inkomen? Of heeft uw moeite om uw financiële administratie op orde te houden?

Dan kunt u op verschillende manieren hiervoor hulp vragen.

Afdeling WIJZ gemeente Losser

U kunt contact opnemen met de afdeling WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg) van de gemeente Losser. Dit kan elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer (053) 5377400, via mail wijz@losser.nl  . Medewerkers van de afdeling WIJZ zijn elke werkdag ook aanwezig in ’t Lossers hoes aan het Raadhuisplein 1 in Losser, tussen 9.30 tot 15.30 uur. 

Samen met u bekijken we op welke manier u het best geholpen kan worden.

Team Vroeg Eropaf

Team Vroeg Eropaf is een samenwerking tussen gemeente, energiebedrijven, zorgverzekeraars en woningbouwvereniging Domijn. Het doel is voorkomen dat inwoners met een betalingsachterstand van huur, water, energie, en/of zorgpremie in écht grote financiële problemen komen. Als een inwoner moeite heeft met de betaling van meerdere vaste lasten, krijgt de gemeente een melding en wordt het team Vroeg Eropaf ingeschakeld. Het team Vroeg Eropaf kijkt samen met u hoe u het best geholpen kan worden.

U kunt contact opnemen met het team Vroeg Eropaf via telefoonnummer 06-39080812 of via mail: vroegeropaf@losser.nl  .

Formulieren Informatie Team Losser

Ook bij het Formulieren Informatie Team kunt u terecht met vragen over financiën of administratieve zaken, om zo schulden te voorkomen. Tijdens hun spreekuren kunt u ook hulp krijgen bij het invullen van formulieren. Uiteraard gaan de medewerkers van de gemeente die u helpen vertrouwelijk met uw gegevens om.

U kunt bij het Formulieren Informatie Team terecht voor:

  • Het op orde brengen van uw administratie
  • Helpen met het lezen van uw post
  • Ondersteuning bij het invullen van uw formulieren
  • Hulp bij vragen over uw financiën

De spreekuren zijn in:

Losser (’t Lossers Hoes): dinsdag van 13.00 – 15.00 uur: t  053-5369400
Overdinkel (Kulturhus ‘t Trefhuus): woensdag van 10.00 – 11.00 uur: t 053-5361850

Stadsbank Oost Nederland

Naast de afdeling WIJZ en het Formulieren Informatie Team Losser, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de Stadsbank Oost Nederland. De Stadsbank verzorgt voor de gemeente Losser de schuldhulpverlening bij het oplossen van problematische schulden. Het kan zijn dat zij voor u een schuldregeling opstellen. De schuldhulpverlener bekijkt hoeveel ruimte u in uw budget heeft om af te lossen en doet dan een voorstel aan de schuldeisers om die ruimte drie jaar lang te gebruiken om de schulden af te lossen. Voor de schuld die na die 3 jaar nog rest wordt kwijtschelding gevraagd.

Advies en budgetbegeleiding

Vaak is er nog geen sprake van een (ernstige) schuld, maar wordt het toch steeds moeilijker de touwtjes aan elkaar te knopen. Dan kunt u ook bij het de Stadsbank Oost Nederland terecht voor advies en budgetbegeleiding. Samen met u stelt de medewerker een maandbegroting op, uitgaande van uw inkomen. En u krijgt tips en suggesties over sparen en reserveren en hoe u eventueel kunt  besparing op uw kosten.
Lukt het niet om tot een schuldregeling te komen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De schuldhulpverlener verzorgt de verklaring die hiervoor noodzakelijk is.

Uitzicht op een leven zonder schulden

Een schuldregeling vraagt nogal wat van iemand. Drie jaar lang leeft iemand van een besteedbaar inkomen rond het bijstandsniveau. Maar steeds is er het perspectief om na afloop van die periode weer met een schone lei te kunnen beginnen: een leven zonder schulden!

Een schuldhulpverlening behoort alleen tot de mogelijkheden als de schulden te goeder trouw zijn gemaakt. Mensen die bewust schulden maken met de gedachte dat deze daarna toch wel weer kwijtgescholden zullen worden, kunnen geen aanspraak op een schuldregeling maken.

Eigen verantwoordelijkheid

In verband met het uitgangspunt dat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het ontstaan van schulden en voor het oplossen ervan, gelden bepaalde regels wanneer iemand wel of niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening en of iemand gedeeltelijk moet meebetalen aan zijn traject.

Contactinformatie Stadsbank Oost Nederland

Stadsbank Oost Nederland
Spelbergweg 35 - 37
7512 DX  Enschede
telefoon: 088-7663666 (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur)

Schuldhulpverlening voor ondernemers / zelfstandigen (via ROZ)

Bent u ondernemer en heeft u ernstige financiële problemen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Dreigen de schulden u boven het hoofd te groeien? Of gaat uw financiële situatie op korte termijn drastisch veranderen, waardoor u zich nu al zorgen maakt over de toekomst?

Wacht niet te lang voordat u om hulp vraagt. Neem zo snel mogelijk contact op met het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Hoe eerder, hoe beter!

De gespecialiseerde adviseurs schuldhulpverlening van ROZ adviseren en begeleiden u bij het afwikkelen van uw schulden. Samen met u zoeken zij naar oplossingen. De dienstverlening is voor u meestal gratis. Maak vrijblijvend een afspraak met het ROZ: 074 241 5100. Meer informatie vindt u ook op www.rozgroep.nl/schuldhulpverlening .