Minimabeleid - armoedebeleid

Binnen het gemeentelijk armoede-/minimabeleid bestaan instrumenten die inwoners (én hun kinderen) met een laag inkomen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan bepaalde sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Dit geldt niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor personen met inkomen uit werk en voor mensen met een WIA-, Anw-, WW- of AOW-uitkering.

De inkomensgrens die hierbij geldt is 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Wanneer uw inkomen net iets boven deze grens ligt, wil dat niet zeggen dat u helemaal niet in aanmerking komt voor een vergoeding. In die gevallen wordt gekeken naar uw financiële draagkracht. Dit kan betekenen dat misschien niet alle kosten worden vergoed, maar u toch in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding.

Er zijn hiervoor 2 instrumenten, één voor de deelname van kinderen tot 18 jaar en één voor inwoners vanaf 18 jaar.

Voor kinderen tot 18 jaar

Stichting Leergeld Losser

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel moeilijk hebben of in armoede leven lopen het risico dat ze sociaal buitengesloten worden. Stichting Leergeld probeert die uitsluiting te voorkomen. Zij ondersteunen ouders, zodat hun kinderen mee kunnen doen aan sport, muziek, een schoolreis, een tweedehandsfiets  etc. De financiële bijdrage die Stichting Leergeld verstrekt gaat altijd rechtstreeks naar een vereniging of sportclub. 

De Stichting Leergeld Losser verzorgt de (financiële) ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar als het gaat om maatschappelijke participatie. Hierdoor wordt voorkomen dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur, maatschappij en school. Meer informatie vindt u op www.leergeld.nl/losser.

Heeft u een kind tot 18 jaar en heeft u niet de financiële middelen om hem/haar te laten sporten of op een andere manier deel te laten nemen aan bepaalde activiteiten neem dan vooraf contact op met de Stichting Leergeld Losser. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Muziekles
 • Zwemles
 • Sport
 • Bijdrage voor een tweedehands fiets
 • Bijdrage voor een schoolreisje etc.

Stichting Leergeld kan u vertellen op welke manier zij u hierbij kunnen helpen. Wordt een aanvraag toegekend dan betaalt Stichting Leergeld Losser bijv. de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging. Het is daarom belangrijk om voor dat uw kind gaat deelnemen aan de activiteit contact op te nemen met de Stichting Leergeld Losser.

Het is ook mogelijk om via de Stichting Leergeld Losser een vergoeding te ontvangen voor bepaalde studiekosten in het voortgezet onderwijs (die niet onder de rijksvergoeding vallen) tot een maximum van € 115,- per kind per schooljaar, indien voldaan wordt aan de criteria. Hierbij moet het gaan om kosten die bijdragen aan de participatie van een kind, zoals in het geval van een schoolreis of excursie.

Een aanvraag bij de Stichting Leergeld Losser kan gedaan worden via www.leergeld.nl/losser.

Voor meer informatie kunt u de Stichting Leergeld Losser bereiken via:

t: 06 38 727 631 bereikbaar op maandag- en woensdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op andere momenten kan de voicemail worden ingesproken.
e: info@leergeldlosser.nl

Voor inwoners vanaf 18 jaar

Kortingsregeling  

De kortingsregeling kunt u aanvragen via het formulier kortingsregeling (PDF). De kortingsregeling is bedoeld om deelname te bevorderen van inwoners vanaf 18 jaar aan activiteiten van verenigingen en instellingen binnen de gemeente Losser. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • lidmaatschap van een vereniging
 • deelname aan een cursus
 • abonnement van de openbare bibliotheek
 • abonnement zwembad Brilmansdennen

Voorwaarden

 • U bent een inwoner vanaf 18 jaar van de gemeente Losser, en
 • uw inkomen is lager of gelijk aan 110% van de geldende bijstandsnorm, die in uw situatie van toepassing zou zijn, en
 • uw vermogen is lager dan het vrij te laten bescheiden vermogen zoals omschreven in de Participatiewet.
 • De activiteit draagt bij aan de maatschappelijke, sociale en culturele participatie van u en
 • de activiteit vindt plaats binnen de gemeente Losser. Wanneer de activiteit niet binnen de gemeente Losser wordt aangeboden of beschikbaar is, is eventueel toch vergoeding mogelijk als geoordeeld wordt dat deelname aan de activiteit noodzakelijk is voor participatie van u.

Wanneer uw inkomen boven 110% van de geldende bijstandsnorm ligt, wil dat nog niet zeggen dat u helemaal niet in aanmerking komt voor een vergoeding. In die gevallen wordt gekeken naar uw financiële draagkracht. Dit kan betekenen dat misschien niet alle kosten worden vergoed, maar u toch misschien in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding.

Vergoeding 75%

Voor alle activiteiten geldt een bijdrage van 75%, met een maximum van € 250,-- per jaar per persoon.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Kortingsregeling of wilt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling WIJZ, dan kunt u ons bereiken via email wijz@losser.nl.

Ook zijn wij iedere werkdag telefonisch te bereiken tussen 9.30 – 15.30 uur via telefoonnummer 053 5377400. U kunt tussen 9.30 en 15.30 uur terecht bij de afdeling WIJZ in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser.

Een ingevuld aanvraagformulier Kortingsregeling kunt u, voorzien van (kopieën van) de gevraagde bewijsstukken, opsturen naar:

Gemeente Losser, afdeling WIJZ
Postbus 90,
7580 AB Losser

U mag het ingevulde aanvraagformulier en de bewijsstukken ook scannen en mailen naar wijz@losser.nl