Meedoenregeling (voor inwoners vanaf 18 jaar)

De Meedoenregeling (voorheen kortingsregeling) is bedoeld om deelname te bevorderen van inwoners vanaf 18 jaar aan activiteiten van verenigingen en instellingen binnen de gemeente Losser. Denk hierbij bijv. aan:

  • lidmaatschappen van verenigingen
  • deelname aan cursussen
  • abonnement van de openbare bibliotheek
  • abonnement zwembad Brilmansdennen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op de Meedoenregeling:

  • U bent een inwoner vanaf 18 jaar van de gemeente Losser
  • uw inkomen is lager of gelijk aan 110% van de geldende bijstandsnorm, die in uw situatie van toepassing zou zijn
  • uw vermogen is lager dan het vrij te laten bescheiden vermogen zoals omschreven in de Participatiewet.
  • de activiteit draagt bij aan de maatschappelijke, sociale en culturele participatie
  • de activiteit vindt plaats binnen de gemeente Losser. Wanneer de activiteit niet binnen de gemeente Losser wordt aangeboden of beschikbaar is, is eventueel toch vergoeding mogelijk als geoordeeld wordt dat deelname aan de activiteit noodzakelijk is voor uw participatie.

Wanneer uw inkomen boven 110% van de geldende bijstandsnorm ligt, wil dat nog niet zeggen dat u helemaal niet in aanmerking komt voor een vergoeding. In die gevallen wordt gekeken naar uw financiële draagkracht. Dit kan betekenen dat misschien niet alle kosten worden vergoed, maar u toch misschien in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding.

Vergoeding 75%

Voor alle activiteiten geldt een bijdrage van 75%, maximaal € 300,-- per kalenderjaar per persoon.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de Meedoenregeling of wilt u een afspraak maken met een medewerker van het toegangsteam werk, inkomen, jeugd, zorg (wijz), dan kunt u ons bereiken door een mail te sturen naar wijz@losser.nl . Een aanvraagformulier Meedoenregeling kunt u hier downloaden. Het aanvraagformulier kunt u opsturen naar Gemeente Losser, team Werk en inkomen, Postbus 90, 7580 AB Losser of mailen naar wijz@losser.nl
Ook zijn wij iedere werkdag telefonisch te bereiken tussen 9.30 – 15.30 uur via telefoonnummer 053-5377400. Ook kunt u tussen 9.30 en 15.30 uur het toegangsteam wijz bezoeken in 't Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser.