Activiteiten 18 jaar en ouder

Humanitas Twente Match

Humanitas Twente Match is er voor alle jongeren tussen de 12-25 jaar die een ondersteuningsvraag hebben. Bijvoorbeeld jongeren die vragen hebben op het gebied van school, werk of vrije tijd. Jongeren die een link met jeugdzorg hebben of hebben gehad, jonge nieuwkomers of jonge moeders. De Humanitas Match coaches (vrijwilligers) bieden je vriendschap en steun bij lastige situaties thuis of op school. Je coach heeft aandacht voor jou. Meer weten? Bel naar 074 2567455 voor contact met een van de coördinatoren of stuur een mail naar Match Overijssel

Humanitas; steun bij de opvoeding

In ieder gezin loopt het soms wat minder goed. Spanningen lopen op, het gezin raakt uit balans. De vrijwilligers van Humanitas bieden steun bij de opvoeding. En ze hebben aandacht voor alle gezinsleden.

Humanitas Home-start

In een jong gezin maak je veel voor het eerst mee. Dat kan leiden tot spanningen. Home-Start helpt. Biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met in elk geval één kind van zes jaar of jonger.

Humanitas Home-start+

Spanningen in een gezin kunnen ontstaan door alledaagse problemen. Home-Start+ biedt ondersteuning.  Voor gezinnen met kinderen van zeven tot en met veertien jaar.

Humanitas BOR

Begeleide Omgangsregeling (BOR) helpt jou en je ex-partner na een echtscheiding. Ook bij spanningen. Onze vrijwilligers gaan uit van het belang van de kinderen en de mogelijkheden van de ouders.

Humanitas Steun aan ouders

Als het even niet zo goed gaat in het gezin, is een steuntje in de rug fijn. Steun aan Ouders helpt. Een vrijwilliger overlegt samen met jou waaraan jij en jouw gezin behoefte hebben.

Humanitas Wel Thuis

Loopt het in je gezin niet zoals je wilt en krijg je steun van hulpverleners? Humanitas Wel Thuis geeft je praktische en emotionele hulp. Ook bij de opvoeding.

Humanitas Gezinsondersteuning

Spanningen in een gezin kunnen ontstaan door alledaagse problemen. Gezinsondersteuning helpt. Wekelijks komt ‘n vrijwilliger bij je langs. Voor gezinnen met kinderen tot 23 jaar.

Humanitas Twente Gezinsondersteuning

Vrijwilligers van Gezinsondersteuning ondersteunen gezinnen door o.a. een luisterend oor te bieden, hun eigen ervaring als opvoeder te delen of door praktische hulp te bieden:

Vakantie voor gezinnen met mantelzorgers

In gezinnen waar één van de kinderen of een ander gezinslid een beperking heeft of chronisch en/of ernstig ziek is, is die mantelzorg zeer intensief. Zeker als de mantelzorger ook nog een baan heeft.  Voor deze gezinnen is het bovendien heel moeilijk om samen van een vakantie te genieten en nieuwe energie op te doen. Want ook tijdens de vakantie gaat de zorg gewoon door! Daarnaast kunnen veel van deze gezinnen zich ook financieel geen (zorg)vakantie veroorloven. Stichting Skik in Twente biedt mantelzorggezinnen met opgroeiende kinderen een zorgeloze en onvergetelijke vakantie.

Gildeproject

Het Gildeproject heeft de beschikking over een goed uitgeruste werkplaats met boormachines, schuurmachines, zaagmachines, slijpmachines, draaibanken, freesbank, vlak en vandiktebank, etc. Tijdens de openingstijden is iedereen welkom om te komen klussen of voor het bewerken van een of meer plankjes en gezellig samen een kop koffie drinken. Je hoeft geen lid te zijn om gebruik te mogen maken van de aanwezige machines en betaalt alleen een kleine bijdrage voor het gebruik van de werkplaats en de aanwezige machines. Er is altijd een toezichthouder aanwezig om uitleg te geven en te helpen.

Contact:
Vlasakker 51, 7582 AT Losser
Tel: 06-38012665
info@stichtingfundament.nl

Openingstijden:
Maandagmorgen 9.00 uur  – 12.00 uur, dinsdagmiddag 13.30 uur – 16.30 uur.
Woensdagmorgen 9.00 uur  – 12.00 uur, donderdagmiddag 13.30 uur  – 16.30 uur  vrijdagmorgen van 10.00 uur – 12.30 uur repaircafé.

De actieve ontmoeting

Bij de actieve ontmoeting komen mensen met elkaar in contact en kunnen deelnemen aan diverse activiteiten op het gebied van ontmoeten,  creativiteit en bewegen. U kunt meedoen aan het  “beweegprogramma” en/of aan het “actief ontmoeten”. Het programma is zo gemaakt dat iedereen kan meedoen en ook zelf eigen inbreng heeft. In het “actief ontmoeten” kunt u deelnemen aan creatieve activiteiten, samen koken, kaarten, lezen,  gezelschapsspelen enz. Gezelligheid staat centraal.

Voor wie: Alle inwoners van Overdinkel en Glane die meer willen bewegen; gezonder willen eten; elkaar willen ontmoeten.
Wanneer: Elke donderdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Waar: Kulturhus te Overdinkel

Wilt u zich ook aansluiten bij De Actieve Ontmoeting dan bent u van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te doen en te ervaren of het iets voor u is. U bent op donderdag, vanaf 10.00 uur welkom en de kosten voor de gehele dag inclusief maaltijd bedragen € 5,00 euro per keer.

Meer informatie via telnr. 053 5377400 of mail naar wijz@losser.nl.

Hera

Gratis activiteit voor vrouwen van Nederlandse en buitenlandse afkomst. Gezamenlijk wordt het programma bepaald. De ene keer gewoon gezellig koffie en thee drinken. De andere keer aandacht voor een thema op het terrein van gezondheid, een creatieve activiteit of een uitstapje. Spreekt  dit u aan, schroom niet en kom binnen en vraag naar Henriette Fiselier .

Heeft u kleine kinderen? Neem ze gerust mee! Iedere dinsdag van 9.00 uur tot en met 11.00 uur in het Kulturhus Overdinkel

Voor meer informatie mail met wijz@losser.nl.

De Inloop

”De Inloop” is een vorm van dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen die veel alleen thuis zijn, onvoldoende kunnen deelnemen aan de het bestaande welzijnsaanbod in de gemeente Losser en geen indicatie hebben voor de Dagopvang.
Voorwaarde is wel dat men zelf het vervoer regelt, niet zorgbehoevend is en dat men zich zelfstandig kan redden (b.v. toiletbezoek).

Meer informatie is te vinden op www.fundamentlosser.nl