Opleiding

Openbaar vervoer - Studentenreisproduct 

Jongeren in de leeftijdscategorie die een MBO opleiding of een opleiding aan een erkende hogeschool of universiteit volgen, hebben recht op een studentenreisproduct. Jongeren die VMBO of praktijkonderwijs volgen, hebben hier geen recht op. 

DUO & studiefinanciering 

MBO

Studiefinanciering voor MBO is voor jongeren vanaf 18 jaar en bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een studentenreisproduct. De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je extra aanvragen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouder(s).

Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs en eventuele aanvullende beurs altijd een gift. Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden de basisbeurs en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.

HBO en universiteit

In het hoger onderwijs geldt géén minimumleeftijd. Je kunt ook studiefinanciering krijgen als je nog geen 18 jaar bent. Studiefinanciering voor hbo en universiteit  bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. 
De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Studiefinanciering werkt anders als je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt. Je studiefinanciering is een lening, die je na je studie moet terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs in je eerste 5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden.

Meer informatie vind je op www.duo.nl

Tegemoetkoming schoolkosten ROC Twente

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor het schooljaar 2018-2019 geld beschikbaar om minderjarige Beroepsopleidende leerweg (BOL) studenten uit minimagezinnen financieel te ondersteunen bij de aanschaf van noodzakelijke leermiddelen. Financiële redenen hoeven zo geen belemmering te zijn om een beroepsopleiding te volgen.

ROC van Twente werkt al met een studiefonds, waar studenten (18+) met ernstige financiële problemen terecht kunnen. Door de nieuwe regeling kan het ROC van Twente nu ook studenten (16 en 17 jarigen) uit minimagezinnen helpen. Denk hierbij aan de aanschaf van een laptop, boeken, licenties, kleding en materialen. Leermiddelen waarvoor een volledige vergoeding wordt gegeven blijven in bezit van ROC van Twente. Studenten mogen de leermiddelen op bruikleenbasis, gedurende de inschrijving van de opleiding, gebruiken.

Gezinnen die van deze regeling gebruik willen maken kunnen zich melden bij de opleiding waar ze staan ingeschreven.

Computers

Computers zijn onmisbaar geworden in onze samenleving. Jong en oud moeten steeds meer zaken via de computer regelen. Denk aan bankieren, belastingzaken, inschrijven voor woning, etc. Vooral kinderen en jongeren kunnen niet zonder. In het onderwijs wordt verwacht dat ze beschikken over een goede computer met de juiste programma’s. Wanneer je in armoede leeft, is een computer met het goede en legale office-pakket niet altijd voorhanden. Dankzij Stichting Leergeld komen tweedehands computers terecht bij kinderen die bij hen zijn aangemeld. Meer informatie via www.leergeldlosser.nl