Activiteiten 0-12 jaar

Ik Lekker Fit 

Lekker Fit Losser is een sportprogramma voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool en wordt jaarlijks aangeboden in de maanden april en mei. Elk jaar doen kinderen mee aan dit sportprogramma, waarbij ze drie lessen volgen bij één sportvereniging naar keuze. Het doel is om kinderen, die nog niet weten welke sport ze willen gaan doen of die dreigen te stoppen met sporten, via deze weg enthousiast te maken of te houden voor een sport en ze zo te laten (blijven) bewegen.

Wilt u meer weten ga naar www.lekkerfitlosser.nl.

Zomerspel week

Elk jaar organiseert Stichting Fundament een zomerspektakel in de schoolvakantie voor kinderen. Elk jaar is er een ander thema. De zomerspelweek is voor alle kinderen in de gemeente Losser in de basisschoolleeftijd. De inzet van een grote groep vrijwilligers en sponsoren maken dit evenement tot een fantastische belevenis voor kinderen en begeleiding.

Meer informatie vindt u op www.fundamentlosser

Computers

Computers zijn onmisbaar geworden in onze samenleving. Jong en oud moeten steeds meer zaken via de computer regelen. Denk aan bankieren, belastingzaken, inschrijven voor woning, etc. Vooral kinderen en jongeren kunnen helemaal niet zonder. In het onderwijs wordt verwacht dat ze beschikken over een goede computer met de juiste programma’s. Wanneer je in armoede leeft, is een computer met het goede en legale office-pakket niet altijd voorhanden. Dankzij Stichting Leergeld komen tweedehands computers terecht bij de kinderen die bij hen zijn aangemeld. Meer informatie via www.leergeldlosser.nl.

Werkgroep jonge mantelzorgers

De werkgroep JMZ Losser zorgt dat leuke en soms serieuze activiteiten voor jonge mantelzorgers uit Losser behouden blijven. Samen met leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken je verhaal kwijt kunnen en af en toe even iets leuks doen kan prettig zijn voor jonge mantelzorgers. De werkgroep zorgt ook dat er ondersteuning en/of begeleiding is voor de jonge mantelzorgers.

In de werkgroep is altijd plek voor nieuwe, enthousiaste mensen die mee willen helpen iets te organiseren. Lijkt je dat leuk neem dan contact op met de werkgroep via mail: jmzlosser@gmail.com. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de werkgroep? Meld je dan aan via jmzlosser@gmail.com of bel naar t. 053-5369416.

Humanitas Twente Match

Humanitas Twente Match is er voor alle jongeren tussen de 12-25 jaar die een ondersteuningsvraag hebben. Bijvoorbeeld jongeren die vragen hebben op het gebied van school, werk of vrije tijd. Jongeren die een link met jeugdzorg hebben of hebben gehad, jonge nieuwkomers of jonge moeders. De Humanitas Match coaches (vrijwilligers) bieden je vriendschap en steun bij lastige situaties thuis of op school. Je coach heeft aandacht voor jou. Meer weten? Bel naar t. 074 2567455 voor contact met een van de coördinatoren of stuur een mail naar Match Overijssel

Humanitas; steun bij de opvoeding

In ieder gezin loopt het soms wat minder goed. Spanningen lopen op, het gezin raakt uit balans. De vrijwilligers van Humanitas bieden steun bij de opvoeding. En ze hebben aandacht voor alle gezinsleden.

Humanitas Home-start

In een jong gezin maak je veel voor het eerst mee. Dat kan leiden tot spanningen. Home-Start helpt. Biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met in elk geval één kind van zes jaar of jonger.

Humanitas Home-start+

Spanningen in een gezin kunnen ontstaan door alledaagse problemen. Home-Start+ biedt ondersteuning.  Voor gezinnen met kinderen van zeven tot en met veertien jaar.

Humanitas BOR

Begeleide Omgangsregeling (BOR) helpt jou en je ex-partner na een echtscheiding. Ook bij spanningen. Onze vrijwilligers gaan uit van het belang van de kinderen en de mogelijkheden van de ouders.

Humanitas Steun aan ouders

Als het even niet zo goed gaat in het gezin, is een steuntje in de rug fijn. Steun aan Ouders helpt. Een vrijwilliger overlegt samen met jou waaraan jij en jouw gezin behoefte hebben.

Humanitas Wel Thuis

Loopt het in je gezin niet zoals je wilt en krijg je steun van hulpverleners? Humanitas Wel Thuis geeft je praktische en emotionele hulp. Ook bij de opvoeding.

Humanitas Gezinsondersteuning

Spanningen in een gezin kunnen ontstaan door alledaagse problemen. Gezinsondersteuning helpt. Wekelijks komt ‘n vrijwilliger bij je langs. Voor gezinnen met kinderen tot 23 jaar.

Humanitas Twente Gezinsondersteuning

Vrijwilligers van Gezinsondersteuning ondersteunen gezinnen door o.a. een luisterend oor te bieden, hun eigen ervaring als opvoeder te delen of door praktische hulp te bieden:

Vakantie voor gezinnen met mantelzorgers

In gezinnen waar één van de kinderen of een ander gezinslid een beperking heeft of chronisch en/of ernstig ziek is, is die mantelzorg zeer intensief. Zeker als de mantelzorger ook nog een baan heeft.  Voor deze gezinnen is het bovendien heel moeilijk om samen van een vakantie te genieten en nieuwe energie op te doen. Want ook tijdens de vakantie gaat de zorg gewoon door! Daarnaast kunnen veel van deze gezinnen zich financieel geen (zorg)vakantie veroorloven. Stichting Skik in Twente biedt mantelzorggezinnen met opgroeiende kinderen een zorgeloze en onvergetelijke vakantie.