Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten en de hoogte van de huurtoeslag wordt bepaald door het jaarinkomen van het huishouden en de huurprijs van de woning. Bij de berekening wordt uitgegaan van het inkomen van het jaar voorafgaand aan de peildatum. Het is mogelijk dat het huidige inkomen van zodanige aard is dat men aanspraak zou kunnen maken op huurtoeslag, maar dat het inkomen in het voorgaande jaar hiervoor te hoog was.
 
Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Huurtoeslag kunt u rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst