Energietoeslag

Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgen in 2022 een eenmalige extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten.. Deze energietoeslag was € 800, maar is verhoogd naar € 1.300. De eenmalige energietoeslag 2022 aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Automatische nabetaling van € 500 ontvangt u uiterlijk 15 oktober

  • Heeft u de energietoeslag van € 800 al ontvangen, dan hoeft u niets te doen. U krijgt de extra € 500 uiterlijk 15 oktober automatisch betaald op hetzelfde rekeningnummer. U ontvangt hiervan geen brief of betaalspecificatie van de gemeente.
  • Heeft u de energietoeslag van € 800 aangevraagd maar nog geen bericht ontvangen, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt bij een toekenning automatisch in 1 keer het bedrag van € 1300.
  • Heeft u de energietoeslag van € 800 al ontvangen, maar op 16 oktober nog niet de nabetaling van € 500 gehad? Bel dan 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur.

Wie komt in aanmerking

Huishoudens met een netto maandinkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Vanaf 21 jaar met zelfstandige woonruimte.  

Hoeveel is 120% van de bijstandsnorm

Dat is afhankelijk van uw situatie. Het inkomen van uw peilmaand dat u maximaal kan hebben om in aanmerking te komen staat in de inkomensgrenstabel. Er zijn 2 inkomensgrenstabellen, namelijk van 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december 2022. Dit zijn de netto bedragen per maand, inclusief vakantiegeld. Eventueel vermogen van uw huishouden wordt buiten beschouwing gelaten.

Inkomensgrenstabel
 

1 januari t/m 30 juni 2022

 

 

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 1.310,05

€ 1.455,67

Samenwonend/getrouwd

€ 1.871,50

€ 1.971,05 (één of beide heeft pensioenleeftijd bereikt)

 

Inkomensgrenstabel 1 juli t/m 31 december 2022

 

 

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 1.322,18

€ 1.470,80

Samenwonend/getrouwd

€ 1.888,84

€ 1.992,43 (één of beide heeft pensioenleeftijd bereikt)

 

 

Hieronder leest u wie in aanmerking komt voor deze energietoeslag en hoe u een aanvraag kunt doen. 

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent 
  • In de gemeente Losser woont en zelfstandig woont
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
  • Een laag inkomen heeft (tot 120% van de bijstandsnorm, zie inkomensgrenstabel hierboven)
  • Meer  inkomen heeft dan 120% van de bijstandsnorm, maar door een schuldsaneringstraject of beslaglegging op uw inkomen uitkomt op een bedrag dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm
  • Niet in een inrichting of instelling woont

Jongeren tot 21 jaar mét zelfstandige woonruimte komen niet in aanmerking voor deze eenmalige energietoeslag. Zij moeten voor energiekosten een beroep doen op hun ouders. Ouders zijn wettelijk onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar is.     
Bent u een jongere tot 21 jaar en heeft u toch zelfstandige woonruimte mét energiekosten? En voldoet u aan de overige voorwaarden? Neem dan contact op met de gemeente (toegangsteam wijz via 053-5377400, op werkdagen tussen 9.30 en 15.30 uur). Dan beoordelen we op welke manier wij u eventueel toch kunnen helpen.

Energietoeslag aanvragen

U kunt een aanvraag doen voor de energietoeslag tot en met 31 december 2022. Zodra u het aanvraagformulier helemaal heeft ingevuld en opgestuurd, beoordelen wij of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien vragen wij nog om extra informatie. U krijgt van ons een brief waarin staat of u het geld wel of niet krijgt. 

Aanvraagformulier

Vraag de energietoeslag aan met het aanvraagformulier.

U kunt het ingevulde aanvraagformulier met bewijsstukken scannen en mailen naar: wijz@losser.nl. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u, voorzien van (kopieën van) bewijsstukken, ook opsturen naar:

Gemeente Losser, Postbus 90
7580 AB Losser, t.a.v. Team Werk en Inkomen.

Heeft u vragen, dan kunt u ons ook bereiken via het toegangsteam wijz: wijz@losser.nl of telefonisch via 053 - 537 74 00 (op werkdagen tussen 9.30-15.30 uur.)

U kunt eventueel ook een papieren versie van het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van ’t Lossers hoes of bij het toegangsteam wijz. Of bellen naar 053 -537 74 00 (toegangsteam wijz) en vragen om een papieren versie naar u op te sturen.