Energietoeslag

Bij gemeente Losser kunt u energietoeslag aanvragen. Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum, krijgen in 2022 een eenmalige extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. Deze energietoeslag was € 800, maar is verhoogd naar € 1.300. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022. Vraag de energietoeslag aan met het aanvraagformulier.

Let op: valse e-mail in omloop!

Er gaat een valse e-mail rond die afkomstig lijkt van MijnOverheid. In de e-mail staat een link waarmee het lijkt alsof u de Energietoeslag kunt aanvragen. Klik daar niet op! MijnOverheid verstuurt nooit e-mails met linkjes om op te klikken.

Aanvraag indienen

Energietoeslag aanvragen

U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij de receptie van ’t Lossers Hoes. Of bel naar 053 – 537 74 00 om een formulier aan te vragen.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen op naar:

 • E-mail: wijz@losser.nl
 • Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser, t.a.v. Team Werk en Inkomen

Na ontvangst beoordelen wij of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien vragen wij nog om extra informatie. U krijgt van ons een brief waarin staat of u de energietoeslag wel of niet krijgt.

Voorwaarden om de energietoeslag te krijgen

 • U woont in de gemeente Losser en woont zelfstandig
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning 
 • U woont niet in een inrichting of instelling

Jongeren tot 21 jaar die voldoen aan de overige voorwaarden, kunnen contact opnemen met de gemeente. Bel met 053 – 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur. Dan beoordelen we op welke manier wij u eventueel toch kunnen helpen.

Voor wie is het

U komt in aanmerking voor energietoeslag als u tot maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum verdient. Hoeveel dit is, hangt af van uw situatie. Hieronder staan de netto bedragen per maand, inclusief vakantiegeld.

Van 1 januari tot en met 30 juni 2022 golden deze bedragen:

Gezinssamenstelling, met of zonder kinderen

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.310,05

€ 1.455,67

Samenwonend/getrouwd

€ 1.871,50

€ 1.971,05

Van 1 juli tot en met 31 december 2022 gelden deze bedragen:

Gezinssamenstelling, met of zonder kinderen 

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.322,18

€ 1.470,80

Samenwonend/getrouwd

€ 1.888,84

€ 1.992,43 

 

 

Het gaat om uw netto maandinkomen van de laatste maand voordat u de aanvraag indient. Dus het bedrag dat u (en uw partner) daadwerkelijk op uw rekening ontvangen.

Als inkomen tellen onder andere mee:

 • Loon
 • Uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of iedere andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • Inkomen uit eigen onderneming
 • Inkomen uit verhuur
 • Partner- en of kinderalimentatie

Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) telt niet mee. 

Belangrijk om te weten:

 • Het bedrag wordt niet gekort op uw uitkering. De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. De toeslag telt niet mee als inkomen of vermogen bij een uitkering.
 • De energietoeslag heeft geen invloed op uw (eventuele) recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Contact

 • E-mail: wijz@losser.nl
 • Bel 053 – 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur
 • Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur