Energietoeslag

Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens aanvragen

U kunt vanaf nu een aanvraag indienen voor de eenmalige energietoeslag 2022.

Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgen in 2022 een eenmalige extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. Deze energietoeslag bedraagt € 800,-. Hieronder leest u wie in aanmerking komt voor deze energietoeslag en hoe u een aanvraag kunt doen. 

Wie komt in aanmerking

Huishoudens met een netto maandinkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Vanaf 21 jaar met zelfstandige woonruimte.  

Hoeveel is 120% van de bijstandsnorm

Dat is afhankelijk van uw situatie. Het inkomen dat u maximaal kan hebben om in aanmerking te komen staat in de inkomensgrenstabel. Dit zijn de netto bedragen per maand, inclusief vakantiegeld. Eventueel vermogen van uw huishouden wordt buiten beschouwing gelaten.

Inkomensgrenstabel:

  21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.310,05 € 1.455,67
Samenwonend/getrouwd € 1.871,50 € 1.971,05 (één of beide heeft pensioenleeftijd bereikt)

 

 

Wanneer hoeft u geen aanvraag te doen

Sommige huishoudens hoeven géén aanvraag te doen, zij krijgen het geld automatisch 
Hierbij gaat het om:

  • Huishoudens die in maart 2022 een bijstandsuitkering ontvingen. De energietoeslag is op 14 april 2022 al aan hen uitbetaald
  • Huishoudens die over de maand maart 2022 een aanvullende inkomensondersteuning (AIO) op hun onvolledige AOW via de Sociale Verzekeringsbank (Svb) ontvingen. De gemeente betaalt de energietoeslag aan hen in mei 2022
  • Zelfstandige ondernemers die over maart 2022 een Bbz-uitkering levensonderhoud ontvingen

Valt u onder deze huishoudens, dan ontvangt u de energietoeslag in april of mei 2022 automatisch. U krijgt hierover ook een brief van de gemeente. 

Neem contact met ons op als u op 1 juni 2022 nog geen energietoeslag heeft ontvangen. U kunt ons ook bereiken via het toegangsteam wijz: wijz@losser.nl of telefonisch via 053-537 74 00 (op werkdagen tussen 9.30-15.30 uur.)

Wanneer moet u wel zelf een aanvraag doen

Sommige huishoudens moeten wél zelf een aanvraag doen om het geld te krijgen.

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent 
  • In de gemeente Losser woont en zelfstandig woont
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
  • Een laag inkomen heeft (tot  120% van de bijstandsnorm, zie inkomensgrenstabel hierboven)
  • Niet in een inrichting of instelling woont en
  • Geen student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt 

Jongeren tot 21 jaar mét zelfstandige woonruimte komen niet in aanmerking voor deze eenmalige energietoeslag. Zij moeten voor energiekosten een beroep doen op hun ouders. Ouders zijn wettelijk onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar is.     

Verder is de woonsituatie van studenten met studiefinanciering erg verschillend. Daardoor is onduidelijk of zij een zelfstandige woonruimte hebben met te betalen energiekosten. Daarom krijgen studenten tot 27 jaar ook geen energietoeslag.

Bent u een jongere tot 21 jaar en/of een student tot 27 jaar met studiefinanciering? Heeft u toch zelfstandige woonruimte mét energiekosten? En voldoet u aan de overige voorwaarden? Neem dan contact op met de gemeente. Dan beoordelen we op welke manier wij u eventueel toch kunnen helpen.  

Energietoeslag aanvragen

U kunt een aanvraag doen voor de energietoeslag tot 1 november 2022 
Zodra u het aanvraagformulier helemaal heeft ingevuld en opgestuurd, beoordelen wij of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien vragen wij nog om extra informatie. U krijgt van ons een brief waarin staat of u het geld wel of niet krijgt

Aanvraagformulier

Vraag de energietoeslag aan met het aanvraagformulier.

U kunt het ingevulde aanvraagformulier met bewijsstukken scannen en mailen naar: wijz@losser.nl.
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u, voorzien van (kopieën van) bewijsstukken, ook opsturen naar:

Gemeente Losser, Postbus 90
7580 AB Losser, t.a.v. Team Werk en Inkomen.

Heeft u vragen, dan kunt u ons ook bereiken via het toegangsteam wijz: wijz@losser.nl of telefonisch via 053-537 74 00 (op werkdagen tussen 9.30-15.30 uur.)

P.S. U kunt eventueel ook een papieren versie van het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van ’t Lossers hoes of bij het toegangsteam wijz. Of bellen naar 053-5377400 (toegangsteam wijz) en vragen om een papieren versie naar u op te sturen.