Aanvraag incidentele subsidie

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE 2021 Afbeelding 1 1) Gegevens vereniging/organisatie

Vereniging/Organisatie
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
e-mail
Internet
Hoeveel subsidie vraagt u aan?
Bankrekeningnummer
Bankrekeninghouder


 1. De activiteit en de begroting

Stuur een document mee met de beschrijving van uw activiteit met daarin minimaal:

 • Titel van de activiteit

 • Datum en locatie

 • Omschrijving van de activiteit

 • Eventuele samenwerkingspartner(s) met werkverdeling

 • Doel van de activiteit

 • Doelgroep en verwacht aantal bezoekers en/of deelnemers

 • Promotie van uw activiteitStuur een document mee met de begroting van uw activiteit met daarin minimaal:

 • Een overzicht van de uitgaven/kosten

 • Een overzicht van alle inkomsten/opbrengsten (inclusief gemeentelijke subsidie) 1. Gegevens indienerNaam
Functie
Telefoon
E-mail


 1. Ondertekening

Datum
Plaats
Handtekening


Dit aanvraagformulier ondertekenen en samen met uw documenten (activiteit en begroting) verzenden naar:

Per post: Gemeente Losser, Team Bedrijfsbureau, Postbus 90, 7580 AB Losser

Digitale aanvragen kunnen worden verzonden naar gemeente@losser.nl