Cultuurvisie "Parels in de schatkamer"

In de cultuurvisie "Parels in de schatkamer" staan de thema's educatie, participatie, erfgoed en economie centraal.

Deze visie heeft als uitgangspunt dat cultuur voor iedereen belangrijk is. Waar sport een mens lichamelijk fit houdt, zorgt deelname aan culturele activiteiten voor een lenige geest. Bovendien is het een belangrijke maatschappelijke verbindende schakel.Vanuit de thema’s educatie, participatie, erfgoed en economie gaat de visienota in op de waarde van cultuur voor mens en maatschappij. De naam "Parels in de schatkamer" verwijst naar Losser als Schatkamer van Twente én naar de waarde die de lokale kunst, cultuur en het erfgoed hebben voor onze gemeenschap.

Dat wat er is

De visienota cultuur stelt dat cultuur niet alleen een individuele waarde heeft. Het vervult ook op verschillende manieren een maatschappelijke rol en het is een economische aanjager. Losser heeft op natuurlijk, landschappelijk en cultureel gebied veel te bieden. Binnen de gemeente is een groot aantal culturele verenigingen actief, waarin vrijwilligers een belangrijke rol spelen. De ambitie is om zo goed mogelijk gebruik te maken van ‘dat wat er is’ en dit zo zichtbaar en toegankelijk mogelijk te maken. Door verbindingen te maken en samen te werken kunnen nieuwe initiatieven en producten tot stand komen.

Lokale input

‘Parels in de Schatkamer’ is een kapstok voor verder beleid, uitvoering en projecten. De nota is tot stand gekomen op basis van lokale input en actuele ontwikkelingen.