Ontheffing verkeersregels en verkeerstekens

Een RVV-ontheffing moet schriftelijk worden aangevraagd. Het is noodzakelijk dat u het verzoek om ontheffing goed motiveert en u bij de aanvraag ook nadere gegevens zoals datum, tijdstip en plaats omschrijft.

Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing van een bepaalde verkeersmaatregel speelt uiteraard de verkeersveiligheid een belangrijke rol. Vaak wordt over een dergelijk verzoek dan ook overleg met de politie gevoerd.